Αλοίμον’ αν μας απομένει

μόνο το χιούμορ κι ο πικρός ο σαρκασμός!!!

 

Το «Αέρα» κάποτε στην άξενη Αλβανία

δεν μας εχάρισε την όλβια Λευτεριά

αλλά της Νίκης την ευπρέπεια στα εγγόνια

και μια χρυσή Σελίδα αντάξια του παππού

του τουρκοφάγου, που πολέμησε τ’ασκέρια

έχοντας Πίστη στον Απόλλωνα Χριστό.

 

Το Έθνος είμαστε που έχει καθορίσει

ποιά είναι η Έννοια του «Αγώνα» στη Ζωή

ακόμη κι αν η νίκη φαίνεται «οπτασία»

εμείς φωνάζουμε «Ού καταισχυνώ

όπλα τα ιερά, ουδέ τον παραστάτην

εγκαταλείψω πώποτε κι αισχρώς».

 

Ακόμη κι αν ο Χάρων ελλοχεύει

ο Έλλην πάραυτα ομονοεί και υπακούει

τον πατρογονικόν Παιάνα που τον προσκαλεί:

«Παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε

Φρόνησιν, Θυμικόν, Φιλλαληλίαν

Ίνα τον κότινον της Νίκης αξιούσθαι…!

 

Κώστας Μπιζάνος

25.Οκτωβρίου.2020