Φωτογραφίες που σκαλίζουν μνήμες και στέλνουν χαιρετίσματα νοσταλγίας…