Διεύθυνση ανέμου θεωρείται εκείνη από την οποία έρχεται ο άνεμος και όχι εκείνη προς την οποία πηγαίνει. Ο άνεμος ορίζεται από τη γωνία που σχηματίζει η διεύθυνσή του με τον γεωγραφικό βορρά. Τα ονόματα της διεύθυνσης των ανέμων – όπως ορίστηκαν – είναι το ανεμολόγιο.

Μπορούμε να παραστήσουμε το ανεμολόγιο με έναν κύκλο με τέσσερις  διαμέτρους , οι οποίες τέμνουν σε οκτώ σημεία την περιφέρειά του.  Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα ονόματα των ανέμων . Ετσι έχουμε για τον βοριά το όνομα Βορράς ή Τραμουντάνα , για τον βορειοανατολικό άνεμο , στις 45 μοίρες δεξιά, το όνομα Γραίγος ή Μελτέμι . Για τον ανατολικό άνεμο, στις 90 μοίρες δεξιά, έχουμε το όνομα Απηλιώτης ή Λεβάντες . Για τον νοτιοανατολικό άνεμο, στις 135 μοίρες, έχουμε το όνομα Σιρόκος ή Εύρος . Για τον νοτιά , στις 180 μοίρες, στο εκ διαμέτρου αντίθετο σημείο του βοριά, έχουμε τον Νότιο ή Οστρια . Για τον νοτιοδυτικό , στις 225 μοίρες, έχουμε τον Λίβα ή Γαρμπή . Για τον δυτικό , στις 270 μοίρες, έχουμε τον Ζέφυρο ή Πουνέντε και για τον βορειοδυτικό , στις 315 μοίρες, ο άνεμος λέγεται Μαΐστρος ή Σκίρων .

Εκτός των ονομάτων των ανέμων που αναφέρονται στη Μετεωρολογία, που παραθέσαμε προηγουμένως, υπάρχουν και ονόματα ανέμων, που πνέουν σε ορισμένους τόπους, λόγω των τοπικών συνθηκών (Οπως ξηρασία, ιδιαίτερο τοπογραφικό ανάγλυφο, κ.λπ.). Ετσι έχουμε τον Βαρδάρη στην Κεντρική Μακεδονία , που είναι βορειοδυτικός άνεμος και πνέει κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού . Οι Ετησίες ή Μελτέμια,  που είναι θερμοί μεσογειακοί άνεμοι , κατευθύνονται σε περιοχές χαμηλότερης πίεσης . Αυτοί οι άνεμοι είναι ισχυροί την ημέρα και σχεδόν καταπαύουν τη νύχτα . Δεν έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση, π.χ. στο Αιγαίο άλλοτε είναι βόρειοι , άλλοτε βορειοανατολικοί και άλλοτε βορειοδυτικοί . Στο Ιόνιο μάλιστα είναι δυτικοί.

Τέλος, αναφέρουμε έναν περιοδικό και μικρής έντασης άνεμο , που οφείλεται στην άνιση ηλιακή θέρμανση γειτονικών περιοχών. Ο ασθενής αυτός, δροσερός και μικρής έντασης άνεμος, έρχεται από τη θάλασσα προς τη θερμότερη ακτή και λέγεται Θαλάσσια Αύρα ή Μπάτης . Στην Αθήνα, στους “Αέρηδες ” είναι ο Πύργος των Ανέμων. Οκταεδρικό ανάγλυφο των οκτώ ανέμων , δηλαδή του Βορρέα , του Καίκια , του Απηλιώτη , του Εύρου , του Νότου,  του Λίβα , του Ζέφυρου και του Σκίρωνος.