Είναι νόμιμη η αγορά και κατοχή ανιχνευτή μετάλλων από ιδιώτες;

Η αγορά είναι νόμιμη χωρίς διατυπώσεις. Η κατοχή ανιχνευτή μετάλλων είναι νόμιμη, αφότου ο ιδιώτης αγοραστής συμπληρώσει και αποστείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού με συστημένη επιστολή, την δήλωση κατοχής ανιχνευτή. Στη δήλωση αναφέρεται το κατάστημα πώλησης, τα στοιχεία του αγοραστή ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθ. δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τα στοιχεία του ανιχνευτή μετάλλων (εργοστάσιο, μοντέλο, σειριακός αριθμός ). Συνημμένο χρειάζεται και απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει κατόπιν στον κάτοχο του ανιχνευτή σε 40 ημέρες, το δελτίο κατοχής ανιχνευτή στο οποίο αναφέρεται και ο αριθμός μητρώου του. Αυτό το έγγραφο έχει διπλή χρήση. Αφενός καλύπτει νομικά το κάτοχο του ανιχνευτή για τη μεταφορά του μηχανήματος ( και όχι την χρήση ), σε κάθε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την αστυνομία. Αφετέρου, θα χρειαστεί ώστε να υποβάλει αίτηση για άδεια χρήσης του ανιχνευτή μετάλλων ο κάτοχος.

Είναι νόμιμη η χρήση του ανιχνευτή μετάλλων;

Ο κάτοχος του ανιχνευτή που έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει παραλάβει το δελτίο κατοχής του ανιχνευτή, μπορεί να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, χωρίς κόστος. Mε τον συγκεκριμένο ανιχνευτή ή ανιχνευτές μετάλλων, τους οποίους έχει δηλωμένους.

*Η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κόστος. * Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα τον παραπέμψει στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων της περιοχής στην οποία θέλει να κάνει χρήση του ανιχνευτή, ώστε να καταθέσει:

α. φωτοτυπία δελτίου κατοχής του ανιχνευτή,

β. ένα η περισσότερα αποσπάσματα χαρτών ( google earth ) με κοντινή ανάλυση, στα οποία να είναι σημειωμένες οι περιοχές στις οποίες θέλουμε να ερευνήσουμε (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τοποθεσιών).

γ. Απλή αίτηση που αναφέρουμε το λόγο για την έρευνα (πχ έρευνα για χαμένα αντικείμενα) και τα πρόσωπα τα οποία θα θέλουμε να έχουμε μαζί μας στην έρευνα.

Κατόπιν ή άδεια αποστέλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σε χρόνο 5 μηνών στον ενδιαφερόμενο. Η συνήθης διάρκεια της είναι 1 έτος. 5 ημέρες πριν την έρευνα πρέπει να ενημερώνουμε τη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Στην έρευνα ενδέχεται να  έχουμε συνοδεία από υπάλληλο αρχαιολογίας. Δικαιολογείται σκάψιμο έως 20 εκ. Με κάθε άδεια για χρήση του ανιχνευτή, ανανεώνεται και ο ανιχνευτής στο μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων, αυτόματα για ένα έτος (όσο ισχύει η άδεια χρήσης). Με τη λήξη της άδειας χρήσης την ανανεώνουμε με υπεύθυνη δήλωση στη τοπική εφορεία αρχαιοτήτων. Αυτόματα ανανεώνεται και η κατοχή του ανιχνευτή. Εάν παρέλθει ένα έτος και δεν αιτηθεί άδειας χρήσης ο κάτοχος, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο κατόχων ανιχνευτών μετάλλων. Τότε θα χρειαστεί να δηλωθεί πάλι ο ανιχνευτής μετάλλων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Είναι νόμιμη η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων;

Η ανασκαφή με ανιχνευτή μετάλλων, καλύπτεται κάτω από την νομοθεσία για ανασκαφή προς έρευνα θησαυρού. Η άδεια για ανασκαφή θησαυρού έχει κόστος το οποίο καλύπτει το ημερομίσθιο των κρατικών υπαλλήλων που θα είναι παρόντες ( εφοριακός, εισαγγελέας, αρχαιολόγος ), και τα άλλα έξοδα, μαζί με την υποχρέωση του αιτούντα να επαναφέρει το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση μετά την ανασκαφή. Η άδεια ανασκαφής ορίζεται για συγκεκριμένο τόπο, βάθος ανασκαφής και ημέρες. Στην αίτηση άδειας ανασκαφής ο αιτών μπορεί να αναφέρει ότι θα κάνει χρήση ανιχνευτή μετάλλων, τον οποίο προηγουμένως έχει δηλώσει και έχει λάβει αριθμό μητρώου.

Είναι νόμιμη η ενοικίαση για ανιχνευτές μετάλλων;

Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι προκειμένου να ενοικιαστεί ανιχνευτής μετάλλων, θα πρέπει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής, να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και να δηλώσει τον ανιχνευτή, ώστε να λάβει το δελτίο κατοχής του. Κατόπιν θα πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια χρήσης, και μόνον αφού τη λάβει να ενοικιάσει τον ανιχνευτή από το κατάστημα. Η όλη διαδικασία απαιτεί περίπου 2 – 3 μήνες. Για την αγορά του ανιχνευτή μετάλλων, δεν απαιτείται προηγουμένως να δηλωθεί ή να παρθεί άδεια.

Υπάρχουν ψεύτικες προσφορές τιμών και για ανιχνευτές μετάλλων στο διαδίκτυο;

Δυστυχώς τελευταία στο Ελληνικό ιντερνέτ αλλά και παγκόσμια εμφανίστηκαν ψεύτικες προσφορές τιμών «κράχτες», για διάφορα μοντέλα ανιχνευτές μετάλλων από επιτηδείους απατεώνες, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν έχουν διαθέσιμο προς πώληση το μηχάνημα. Από απλή έρευνα μας βρήκαμε μηχανήματα να διαφημίζονται στην Ελλάδα, κάτω από την τιμή χονδρικής του κατασκευαστή τους. Αυτές οι ψεύτικες τιμές αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν τον αγοραστή από απατεώνες που θα του τραβήξουν το ενδιαφέρον για να του πουλήσουν τελικά τις χειροποίητες ιδιο-κατασκευές ραβδοσκοπικών οργάνων τους, που είναι αμφιβόλου ποιότητας. Η τιμή στους ανιχνευτές μετάλλων μας είναι διεθνής. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση πέραν του +/- 10 % στην τιμή αγοράς δεν δικαιολογείται. Μια προσφορά της τάξης του 50 % της τιμής, δεν αναφέρεται σε καινούργιο μηχάνημα, αλλά σε ανακατασκευασμένο, μεταχειρισμένο ή ενοικιασμένο ανιχνευτή μετάλλων. Διαφορετικά είναι απλά φτιαχτή διαφήμιση – από κάποιον ο οποίος δεν έχει πιάσει ποτέ το μηχάνημα στα χέρια του. Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε μαζί μας πριν αγοράσετε από κάποια «ύποπτη» προσφορά.

Διάβασα πως οι ανιχνευτές μετάλλων από τα μαγαζιά στην Ελλάδα είναι «κομμένοι» με μειωμένη απόδοση, είναι αλήθεια;

Αυτός ο μύθος συντηρείται από τη δεκαετία του ’70 από αυτούς που εισάγουν «μαύρα», λαθραία μηχανήματα από το εξωτερικό, και τελευταία από εγχώριους «κατασκευαστές» μηχανημάτων αμφιβόλου ποιότητας, συχνά αντίγραφα παλαιών ανιχνευτών μετάλλων. Ο μύθος καταρρίπτεται ρωτώντας ποιοι είναι αυτοί που «κόβουν» τα μηχανήματα, οι κατασκευαστές, το τελωνείο, ή οι εισαγωγείς? Προκαλούμε να μας υποδείξουν κάποια νομοθεσία στην Ελλάδα, την ΕΕ, αλλά παγκόσμια που να επιβάλει σε κατασκευαστές ανιχνευτών να μειώνουν την απόδοση τους όταν πωλούν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ο εκάστοτε κατασκευαστής δεν θα μείωνε οικειοθελώς την απόδοση του ανιχνευτή του, κάτι τέτοιο θα ήταν δυσφήμιση για τον κατασκευαστή, σε μια ανταγωνιστική αγορά, και θα έδινε προβάδισμα σε ανταγωνιστές.

Το τελωνείο ακολουθά αυστηρά τη νομοθεσία, η οποία όπως προαναφέρθηκε δεν έχει σχετικό νόμο. Τα καταστήματα πώλησης στην Ελλάδα, πωλούν τα μηχανήματα με εγγύηση καλής λειτουργίας, η κάθε επέμβαση στο μηχάνημα θα ακύρωνε την εγγύηση από το κατασκευαστή, και έχει νομικές επιπτώσεις. Δεν έχει φανεί καμία διαφορά στην απόδοση εισαγόμενου μηχανήματος από ιδιώτη σε σχέση με το ίδιο μοντέλο από κατάστημα. Στην έρευνα μάλιστα, όσοι αγοράζουν ανιχνευτή από κατάστημα έχουν καλύτερα αποτελέσματα, καθώς έχουν σεμινάριο χειρισμού με την αγορά, τεχνική υποστήριξη και σέρβις ή αντικατάσταση ελαττωματικού υλικού.

Ακούγεται ότι κάποιοι έχουν ένα αλάθητο μηχάνημα που ανιχνεύει μόνο χρυσό, από τη ΝΑSA (!!!), με κόστος από μερικές χιλιάδες έως 150.000 € (…ή και περισσότερα !!! ), είναι αλήθεια;

Αυτός ο μύθος συντηρείται από κάποιους ευκαιριακούς απατεώνες, οι οποίοι παραπιούν συνήθως κάποιο μοντέλο ανιχνευτή μετάλλων, πχ σε διαφορετικό κουτί, κτλ. Με σκοπό να το «μοσχοπουλήσουν» σε ανίδεους πελάτες – θύματα. Πολλές φορές δεν διστάζουν να κάνουν και επίδειξη μαϊμού, πετώντας έντεχνα μερικές λίρες ή λίρα, στο λάκο που χτυπάει το μηχάνημα.

Κατόπιν ισχυρίζονται οικονομικά προβλήματα και δηλώνουν ότι θέλουν να το πουλήσουν. Ο ενθουσιασμένος «συνέταιρος» τους, σπεύδει να τους δώσει την περιουσία του για να μη χαθεί το μηχάνημα. Ο μύθος καταρρίπτεται… απλά και μόνον, επιβλέποντας προσεκτικά τον επιτήδειο, ώστε να μην μπορέσει να κάνει το τέχνασμα με τις λίρες, φυσικά σε σημείο που θα του έχουμε υποδείξει εμείς για έρευνα και όχι αυτός.

Δουλεύουν πράγματι τα ακριβά Γερμανικά φωτογραφικά μηχανήματα, και όντως βλέπουν μέσα στο χώμα;

Τα μηχανήματα που κάνουν απεικόνιση υπεδάφους, στην ουσία μετατρέπουν τα δεδομένα που λαμβάνουν σε γράφημα 2 ή 3 διαστάσεων, ώστε να μπορούμε να έχουμε εικόνα των στόχων κατανοητή από τους ανθρώπους. Ο χειρισμός τους, και η ανάλυση της εικόνας χρειάζονται εξάσκηση για απόκτηση κάποιας πείρας από το χειριστή. Δεν είναι δυνατό να βλέπουμε μέσα στο χώμα. Μπορούμε να έχουμε όμως απεικόνιση από «ανωμαλίες» του εδάφους οι οποίες και υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα όπως σκάμμα, κενά, μέταλλα όλα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Αυτός ο μύθος συντηρείται από κατασκευαστές μαγνητομέτρων, τα οποία είναι κατασκευές χαμηλού κόστους, που τα βαφτίζουν σαν «φωτογραφικά» ή «GPR ραντάρ», ώστε να πουλάνε σε αρχάριους.

Μία τέτοια εταιρία από την πρώην Ανατολική Γερμανία πουλά αυτά τα μαγνητόμετρα σε εξωφρενικές τιμές, υπόσχονται βάθη έως 25 μέτρα, ότι φοράμε «γιαλιά» που βλέπουν στο χώμα…. ενώ στην πράξη το βάθος έρευνας τους δεν ξεπερνά το 1,5 μέτρο!. Έχουν μάλιστα και δίκτυο αντιπροσώπων ανά τον κόσμο, καθώς αποφέρουν μεγάλο ποσοστό κέρδους… όπως επίσης και μεγάλες απογοητεύσεις. Επίσης πρόσφατα 2 τούρκικες εταιρίες πουλάνε ένα απλό ανιχνευτή μετάλλων που τον πάντρεψαν με καταγραφέα δεδομένων, σε ένα φανταχτερό κουτί,σαν «σόναρ». Στις δοκιμές τα τούρκικα μηχανήματα δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν το βάθος έρευνας ενός μέτριου ανιχνευτή με δίσκο.

 

Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 193 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461 (ΕΝΑΝΤΙ Mr ΚΤΕΟ)

Τηλ. 210 4905398 Κιν. 6985600095 Web: www.anixneytes-kyritsis.gr