Συνέχεια από το Δημόκριτο:

-«Τόλμα πρήξιος αρχή, τύχη δε τέλεος κυρίη».

Η τόλμη είναι η αρχή της κάθε πράξης, η τύχη όμως καθορίζει το τέλος της.

-«Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω είκειν κόσμιον».

Μπροστά στο νόμο, τον άρχοντα και το σοφό είναι σωστό να υποχωρεί κανείς.

-«Ην μη πολλών επιθυμέης τα ολίγα τοι πολλά δόξει».

Αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φαίνονται πολλά.

-«Λήθη των ιδίων κακών θρασύτητα γεννά».

Όποιος ξεχνά τα δικά του σφάλματα, αποθρασσύνεται.

-«Μικρά διδόναι μάλλον ή μεγάλα εγγυάν».

Καλύτερα να δίνεις λίγα παρά να εγγυάσαι πολλά.

-«Φθόνος έλκος εστι της αληθείας».

Ο φθόνος είναι πληγή της αλήθειας.

-«Χρήματα πορίζειν μεν ουκ αχρείον, εξ αδικίης δε πάντων κάκιον».

Το να αποκτάς αγαθά δεν είναι αισχρό αλλά το να τα αποκτάς αδικώντας  είναι το χειρότερο από όλα.

-«Εύ λογίζεσθαι, εύ λέγειν και πράττειν ά δει».

Να σκέφτεσαι καλά, να μιλάς σωστά και να κάνεις αυτά που πρέπει.

-«Μεγάλα βλάπτουσι τους αξυνέτους οι επαινέοντες».

Οι κόλακες κάνουν μεγάλη ζημιά στους ανόητους.

-«Πλεονεξίη το πάντα λέγειν, μηδέν δε εθέλειν ακούειν».

Είναι πλεονεξία το να μιλάς μόνο εσύ για τα πάντα, αλλά να μη θέλεις να ακούς τίποτα.

-«Προβουλεύεσθαι κρείσσον προ των πράξεων ή μετανοείν».

Είναι προτιμότερο να σκέφτεσαι πριν από τις πράξεις παρά να μετανοείς αργότερα.

-«Δόκιμος ανήρ και αδόκιμος ουκ εξ ών πράσσει μόνον, αλλά και εξ ών βούλεται».

Ο άξιος και ο ανάξιος δεν φαίνονται μόνο από όσα κάνουν αλλά και από όσα θέλουν.

-«Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν μη μάθη τις».

Δε μπορείς να μάθεις τέχνη ούτε να αποκτήσεις σοφία χωρίς εκπαίδευση.

-«Ετεή δε ουδέν ίδμεν. Εν βυθώ γαρ η αλήθεια».

Δεν γνωρίζουμε τίποτα στην πραγματικότητα  επειδή η αλήθεια είναι βαθειά κρυμμένη.

-«Κτηνέων μεν ευγένεια η του σκήνεος  ευσθένεια, ανθρώπων δε η του ήθεος ευτροπίη».

Στα ζώα η καλή ράτσα φαίνεται από το γερό σώμα και στους ανθρώπους από τον καλό χαρακτήρα.

-«Σώματος κάλλος ζωώδες ήν μη νους υπή».

Η ομορφιά του σώματος είναι ζωώδες χαρακτηριστικό αν από κάτω δεν υπάρχει μυαλό.

-«Λόγος έργου σκιή».

Ο λόγος είναι η σκιά τής πράξης (τα  λόγια  είναι κατώτερα από τα έργα).

-«Αληθομυθέειν χρεών, ου πολυλογέειν».

Έχουμε χρέος να λέμε την αλήθεια, όχι να λέμε πολλά.

 

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου

Πηγή: gnomikologikon.gr