Συνέχεια από τον Δημόκριτο:

 

-«Τον οιόμενον νουν έχειν ο νουθετέων ματαιοπονεί».

Ματαιοπονεί όποιος συμβουλεύει αυτόν που νομίζει ότι τα ξέρει όλα

-«Τους πόνους διώκειν, αφ’ ών τα μεγάλα και λαμπρά γίγνονται τοις ανθρώποις».

Να επιδιώκεις τις κοπιώδεις προσπάθειες που φέρνουν τα μεγάλα και λαμπρά επιτεύγματα στους ανθρώπους.

-«Φιλαργυρία μητρόπολις πάσης κακίας».

Η αγάπη του χρήματος είναι το κέντρο κάθε κακίας.

-«Οίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος, τούτοισι και ο βίος συντέτακται».

Αυτών που η συμπεριφορά τους είναι σε τάξη, είναι και η ζωή τους τακτοποιημένη.

-«Κρέσσον τα οικήια ελέγχειν αμαρτήματα ή τα οθνεία».

Είναι προτιμότερο να εξετάζεις τα δικά σου λάθη παρά των άλλων.

-«Ιατρική μεν σώματος νόσους ακέεεται, σοφίη δε ψυχήν παθών αφαιρείται».

Η ιατρική θεραπεύει τις νόσους του σώματος και η σοφία αφαιρεί τους πόνους της ψυχής.

-«Ο χρημάτων παντελών ήσσων ουκ αν ποτέ είη δίκαιος».

Ο υποταγμένος στα χρήματα δε μπορεί ποτέ να είναι δίκαιος.

-«Μικραί χάριτες εν καιρώ μέγισται τοις λαμβάνουσι».

Οι μικρές χάρες την κατάλληλη στιγμή είναι πολύ μεγάλες γι’ αυτούς που τις δέχονται.

-«Ο φθονέων εωυτόν ως εχθρόν λυπέει».

Αυτός που φθονεί, βασανίζει τον εαυτό του σαν να είναι εχθρός.

-«Μη πάσιν, αλλά τοις δοκίμοισι πιστεύειν».

Να μην εμπιστεύεσαι τους πάντες, αλλά μόνο αυτούς που είναι άξιοι της εμπιστοσύνης σου.

-«Λήθη των ιδίων κακών θρασύτητα γεννά».

Το να ξεχνά κανείς τα δικά του μειονεκτήματα, τον κάνει θρασύ.

-«Ουδ’ υφ’ ενός φιλέεσθαι ο φιλέων μηδένα».

Από κανέναν δεν αγαπιέται αυτός που δεν αγαπάει κανέναν.

-«Δύο φησίν είναι γνώσεις: την μεν δια των αισθήσεων την δε δια της διανοίας».

Δύο ειδών λένε ότι είναι η γνώση: αυτή που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις και αυτή  που αντιλαμβανόμαστε μέσω της σκέψης.

-«Κρέσσον άρχεσθαι τοις ανοήτοισιν ή άρχειν».

Καλύτερα οι ανόητοι να διοικούνται παρά να διοικούν.

-«Μη πλέω προσάπτεσθαι των δυνατών».

Μην καταπιάνεστε με πράγματα που ξεπερνούν τις δυνατότητές σας.

-«Γίνεται δε εκ του φρονείν τρία ταύτα: βουλεύεσθαι καλώς, λέγειν αναμαρτήτως και πράττειν ά δει».

Από τη φρόνηση ωφελείσαι τρία πράγματα: παίρνεις σωστές αποφάσεις, μιλάς σωστά και κάνεις αυτά που πρέπει.

-«Ο αδικών του αδικουμένου κακοδαιμονέστερος».

Αυτός που αδικεί, θα έχει χειρότερη τύχη από αυτόν τον οποίον  αδίκησε.

-«Ευτυχής ο επί μετρίοισι χρήμασιν ευθυμεόμενος, δυστυχής δε ο επί πολλοίσι δυσθεόμενος».

Ευτυχισμένος αυτός που με λίγα πράγματα είναι χαρούμενος και δυστυχισμένος εκείνος που έχοντας πολλά πράγματα, δεν μπορεί να χαρεί.

 

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου

Πηγή: gnomikologikon.gr