Συνέχεια από τον Δημόκριτο:

-«Πολλοί δοκέοντες είναι φίλοι ουκ εισί, και ου δοκέοντες εισίν».

Πολλοί που φαίνονται να είναι φίλοι δεν είναι. Kαι άλλοι ενώ δεν φαίνονται, είναι.

-«Ανοήμονες των απεόντων ορέγονται τα δε παρεόντα αμαλδύνουσιν».

Οι ανόητοι θαυμάζουν τα περασμένα και αφήνουν ανεκμετάλλευτα τα παρόντα.

-«Κακά κέρδεα ζημίαν αρετής φέρει».

Τα ανήθικα κέρδη βλάπτουν την ψυχή.

-«Αι περί τι σφοδραί ορέξεις τυφλούσιν εις τάλλα την ψυχήν».

Οι σφοδρές επιθυμίες για ένα πράγμα τυφλώνουν την ψυχή για όλα τα άλλα.

-«Μη ύποπτος προς άπαντας, αλλ’ ευλαβής γίνου και ασφαλής».

Μη γίνεσαι καχύποπτος με όλους, αλλά να είσαι προσεκτικός και έτσι θα είσαι ασφαλής.

-«Φαύλων έργων και τους λόγους παραιτητέον».

Να αποφεύγεις τα ανήθικα έργα αλλά και τα ανήθικα λόγια.

-«Ανδρείη τας άτας μικράς έρδει».

Η γενναιότητα κάνει τις συμφορές να φαίνονται μικρές.

-«Πατρός σωφροσύνη μέγιστον τέκνοις παράγγελμα».

Η σωφροσύνη του πατέρα είναι το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά.

-«Μείζονες ορέξεις μείζονας ενδείας ποιεύουσιν».

Οι πολύ μεγάλες επιθυμίες φέρνουν πολύ μεγάλες φτώχειες.

-«Η τέκνοις άγαν χρημάτων συναγωγή πρόφασίς εστι φιλαργυρίης».

Η συσσώρευση χρημάτων για χάρη των παιδιών είναι πρόφαση για τη φιλαργυρία.

Επίσης από το Δημόκριτο:

-«Δημόκριτος τους ευπρεπείς και απαιδεύτους ομοίους είπεν είναι αλαβάστρω γέμοντι όξος».

Ο Δημόκριτος είπε ότι οι ευπρεπείς αλλά απαίδευτοι μοιάζουν με δοχείο από αλάβαστρο που είναι γεμάτο ξίδι.

Πηγή: gnomikologikon.gr

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου