Συνέχεια από τον Ηράκλειτο(544-484 π.Χ.):

-«Απόντι μη μάχου».

Μην τα βάζεις με κάποιον που είναι απών.

-«Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας».

Στον κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα αρχή και τέλος.

-«Ύες βορβόρω ήδονται μάλλον ή καθαρώ ύδατι».

Τα γουρούνια ευχαριστιούνται περισσότερο στο βούρκο παρά στο καθαρό νερό.

-«Εδιζησάμην εμεωυτόν».

Αναζήτησα τον εαυτό μου.

 

-«Οίησις προκοπής εγκοπή».

Η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής.

-«Μη λάλει προς ηδονήν».

Μη μιλάς μόνο και μόνο επειδή αυτό σε ευχαριστεί.

-«Τα ανθρώπων δοξάσματα παίδων αθύρματα».

Οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια.

-«Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα».

Ακόμη και ο ήλιος δε μπορεί να υπερβεί το μέτρο.

-«Χρόνος παις έστι παίζων πεττεύων. Παιδός η βασιλεία».

Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει πεσσούς. Το βασίλειο ανήκει σ’ αυτό το παιδί.

-«Κρύπτειν αμαθίην κρέσσον, ή ες το μέσον φέρειν».

Καλύτερα να κρύβεις την αμάθειά σου παρά να τη φανερώνεις.

-«Εστιν ειμαρμένα πάντα».

Όλα είναι γραμμένα.

-«Τα ψυχρά θέρεται, θερμόν ψύχεται, υγρόν αυαίνεται, καρφαλέον νοτίζεται».

Τα ψυχρά θερμαίνονται, το θερμό ψύχεται, το υγρό ξεραίνεται, το στεγνό υγραίνεται.

-«Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα».

Μην ασχολούμαστε επιπόλαια με τα μεγάλα ζητήματα.

-«Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν».

Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.

-«Μάχεσθαι χρη τον δήμον υπέρ του νόμου ώσπερ τείχους»

Ο λαός πρέπει να υπερασπίζεται τον νόμο σαν να είναι το Τείχος (της πόλης).

-«Ακούσαι ουκ επιστάμενοι ουδ’ επείν».

Όσοι δεν ξέρουν να ακούν δεν ξέρουν και να μιλούν.

-«Ο ήλιος, νέος εφ’ ημέρη εστίν».

Ο ήλιος, κάθε μέρα είναι καινούργιος.

 

Πηγές: Βικιπαίδεια, gnomikologikon.gr

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου