Συνέχεια από τον Ηράκλειτο(544-484 π.Χ.)

-«Οφθαλμοί των ώτων ακριβέστεροι μάρτυρες»

Τα μάτια είναι καλύτεροι μάρτυρες από τα αυτιά. (Σε ελεύθερη μετάφραση: να πιστεύεις αυτό που βλέπεις και όχι αυτό που έχεις ακούσει).

-«Ύβρινχρησβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν».

Μεγαλύτερη ανάγκη είναι να σβήνεις την υπεροψία παρά την πυρκαγιά.

-«Χαλεπώτερον ηδονή μάχεσθαι ή θυμώ».

Είναι πιο δύσκολο να αντιστέκεσαι στην ηδονή παρά στην επιθυμία.

-«Και ο κυκεών διίσταται μη κινούμενος».

Ακόμη και ο χυλός χωρίζεται όταν δεν ανακατεύεται.

-«Τιμαί θεούς και ανθρώπους καταδουλούνται».

Οι τιμές υποδουλώνουν θεούς και ανθρώπους.

-«Ηδονήν, μέγιστον κακού δέλεαρ».

Η ηδονή είναι δόλωμα για τα πιο μεγάλα κακά.

-«Παιδεία έτερος ήλιος είναι τοις πεπαιδευμένοις».

Η παιδεία είναι ένας δεύτερος ήλιος για τους μορφωμένους.

-«Ο άναξ, ού το μαντείόνεστι το εν Δελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει».

Ο άρχοντας στον οποίο ανήκει το μαντείο των Δελφών, ούτε λέει ούτε κρύβει, αλλά μονάχα σημαίνει (ερμηνεύει).

-«Ει πάντα τα όντα καπνός γένοιτο, ρίνες αν διαγνοίεν».

Αν όλα τα πράγματα μπορούσαν να γίνουν καπνός, οι μύτες θα τα ξεχώριζαν.

-«Ανθρώπων ο σοφώτατος προς θεόν πίθηκος φανείται και σοφίᾳ και κάλλει και τοις άλλοις πάσιν».

Ο σοφότερος των ανθρώπων στο θεό φαίνεται σαν πίθηκος και ως προς τη σοφία, την ομορφιά και όλα τ’ άλλα.

-«Κακοί μάρτυρες ανθρώποισιν οφθαλμοί και ώτα βαρβάρους ψυχάς εχόντων».

Τα μάτια και τα αυτιά είναι κακοί μάρτυρες για ανθρώπους που έχουν βάρβαρες ψυχές.

Επίσης:

Το πρωί είναι το ξεκίνημα της νύχτας. Η γέννηση είναι το ξεκίνημα του θανάτου.

Πηγές: Βικιπαίδεια, gnomikologikon.gr

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου