ΠΛΑΤΩΝ

(…συνέχεια)

 

1.«Εις ευ φρονών, μυρίων μη φρονούντων κρείττων εστί».

Ένας που σκέπτεται σωστά, είναι καλύτερος από δέκα χιλιάδες  που δε σκέπτονται.

 

2. «Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον».

Η Σοφία είναι το καλύτερον όλων και η Αμάθεια το χειρότερο.

 

3. «Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής».

Η Ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την Παιδεία της και την Αγωγή της.

(«Φαίδων»)

 

4. «Ηδονών ήδιον έπαινος».

Ο Έπαινος είναι η πιο γλυκιά Ηδονή.

 

5. «Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας».

Η Γνώση δημιουργεί την Ευδαιμονία.

 

6. «Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν».

Στην τελειοποίηση του Ανθρώπου τρία είναι αυτά που πρέπει να συνδράμουν: η Φύση, η Εκπαίδευση  και η Σωματική Ασκηση.

 

7. «Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω».

Ο αληθινός άρχοντας δεν πρέπει να κοιτάζει το δικό του συμφέρον αλλά αυτό των υπηκόων του.

 

8. «Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον».

Δεν πρέπει κανείς επειδή κινδυνεύει  να υποκύπτει  σε κάτι δουλοπρεπές .

 

Μ. Χ. Αναγνωστοπούλου