Πλάτων  (Αρχαία Αθήνα, 427 π.Χ. – Αρχαία Αθήνα, 347 π.Χ.)

(…συνέχεια)

1. «Στάσις πάντων πολέμων χαλεπώτατος».

Η εξέγερση είναι ο πιο δύσκολος από όλους τους πολέμους.

2. «Τας ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ ού».

Τις ιδέες τις σκεφτόμαστε αλλά δεν τις βλέπουμε.

— ( Πολιτεία)

3. «Επ’ ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται».

Η μεγαλύτερη ευτυχία που δίνεται από τους θεούς είναι αυτή η μανία [ο έρωτας].

4. «Εμπειρία μεν ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην».

Η εμπειρία μας κάνει να πορευόμαστε στη ζωή ξέροντας τι κάνουμε, ενώ με την απειρία βαδίζουμε στην τύχη.

5. «Ευνομία πειθαρχία νόμων σπουδαίων».

Ευνομία είναι η υπακοή σε σπουδαίους νόμους.

6. «Πολλά και ανόσια περί το των πολλών νόμισμα γέγονε».

Πολλά και ανόσια κακουργήματα έχουν γίνει για το χρήμα.

7. « Πλάτων έφησε τον μεν ύπνον ολιγοχρόνιον θάνατον, τον δε θάνατον πολυχρόνιον ύπνον».

Ο Πλάτων όρισε  τον μεν ύπνο ως προσωρινό  θάνατο, τον δε θάνατο ως πολύχρονο ύπνο.

8. «Το βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει».

9. «Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου».

10. «Οι σοφοί μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν. Οι ανόητοι μιλούν επειδή πρέπει κάτι να πουν».

11. «Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά είναι ο προστάτης».

12. «Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού».

13. «Η τιμιότητα, ως επί το πλείστον, είναι λιγότερο επικερδής από την ατιμία».

 

Μ. Χ. Αναγνωστοπούλου