Σωκράτης

-«Εμέ δε Άνυτος και Μέλητος αποκτείναι μεν δύνανται, βλάψαι δε ού».

Ο Άνυτος και ο Μέλητος μπορούν να με σκοτώσουν αλλά όχι να με βλάψουν. (ήταν οι δύο κατήγοροι στη δίκη του και η ιστορία απέδειξε ότι είχε δίκιο στη ρήση του αυτή).

-Σωκράτης ερωτηθείς τι κτήμα συμφορώτατον, είπε: «φίλος βέβαιος».

Ο Σωκράτης όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το απόκτημα που συμφέρει περισσότερο είπε: «ο σταθερός φίλος».

-«Το μεν πυρ ο άνεμος, τον δε έρωτα η συνήθεια εκκαίει».

Τη μεν φωτιά σβήνει ο άνεμος, το δε έρωτα η συνήθεια (Εκκαίει=σβήνει)

-«Δει μη μόνον κεκτήσθαι τα αγαθά αλλά και χρήσθαι αυτοίς, ως ουδέν όφελος της κτήσεως γίγνεται».

Πρέπει όχι μόνο να αποκτά κανείς αγαθά αλλά και να τα χρησιμοποιεί  γιατί κανένα όφελος δεν προκύπτει μόνο από την κτήση.

-«Της αυτής αμαρτίας είναι το διδόναι οίς μη δει και το μη διδόναι οίς δεί».

Είναι εξίσου λάθος να δίνεις σε αυτούς που δεν πρέπει, με το να μη δίνεις σε αυτούς που πρέπει.

-«Εν μόνον αγαθόν είναι, την επιστήμην, και εν μόνον κακόν, την αμαθίαν».

Ένα μόνο είναι το καλό, η Επιστήμη και ένα μόνο το κακό, η Αμάθεια.

-«Έοικα γούν τούτου γε σμικρώ τινι αυτώ τούτω σοφώτερος είναι, ότι α μη οίδα ουδέ οίομαι ειδέναι».

Φαίνομαι λοιπόν λιγότερο σοφός από εκείνον, επειδή δεν υποκρίνομαι ότι ξέρω αυτά που δεν ξέρω.

-«Ούτε ίππω χωρίς χαλινού ούτε πλούτω χωρίς λογισμού δυνατόν ασφαλώς χρήσασθαι».

Ούτε άλογο χωρίς χαλινάρι μπορείς να χρησιμοποιείς με ασφάλεια ούτε τον πλούτο χωρίς σύνεση.

-«Ουδέν οίδα ούτε διδάσκω τι, αλλά διαπορώ μόνον».

Ούτε γνωρίζω ούτε διδάσκω, απλώς διατυπώνω απορίες.

-«Ου χαλεπόν Αθηναίους εν Αθηναίοις επαινείν, αλλ᾽ εν Λακεδαιμονίοις».

Το δύσκολο δεν είναι να επαινείς τους Αθηναίους στους Αθηναίους, αλλά στους Λακεδαιμονίους.

(Εκανε αυτό το σχόλιο για τον Επιτάφιο του Περικλή –το σημειώνει ο Αριστοτέλης στη Ρητορική)

Αφορισμοί

Σε συμβουλεύω να παντρευτείς. Αν βρεις μια καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος. Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Αν έχεις κάτι δύσκολο να κάνεις, ανάθεσέ το σε έναν τεμπέλη. Θα βρει έναν εύκολο τρόπο να το κάνει.

Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.

Εκείνος που περισσότερο μοιάζει με Θεό είναι εκείνος που δεν εξαρτάται από τίποτα.

 

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου