Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Νοσοκομειακής Περίθαλψης: Ισόβια vs Ετήσιων Ανανεούμενων

Στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης την τελευταία περίοδο έχει ξεσπάσει ένας «άτυπος» πόλεμος για το ποιά ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης είναι καλύτερα. Τα ισόβια ή τα ετησίως ανανεωμένα;

Αντιστοίχως και στους ασφαλιστές υπάρχει η ίδια διαφοροποίηση. Υπάρχουν οι φανατικοί της ισοβίου ασφάλισης και οι «προοδευτικοί» των ετησίως ανανεωμένων προγραμμάτων.

Όμως υπάρχει διαφορά; Όντως τα ισόβια είναι καλύτερα από τα «καινούρια» ετησίως ανανεωμένα;

Προτού απαντήσω θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν συγκλίνω ούτε στην μια ούτε στην άλλη περίπτωση. Δεν θα πω ότι η μια κατηγορία είναι καλύτερη της άλλης ή το αντίστροφο.

Τα Ισόβια είναι τα προγράμματα, με τα οποία ο Έλληνας ασφαλισμένος γνώρισε την αξιοπρεπή νοσοκομειακή περίθαλψη και τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, πληρώνοντας σε αυτά από ελάχιστα νοσήλια έως τίποτα και προσφέροντας στον δύσπιστο έλληνα καταναλωτή την απεριόριστη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των προγραμμάτων είναι ότι παραμένουν στο πέρασμα του χρόνου τα ίδια, με τις ίδιες παροχές και δεσμεύουν την ασφαλιστική εταιρία να διατηρεί τις παροχές αυτές για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος πληρώνει το συμβόλαιο του, ακόμα και αν η ασφαλιστική εταιρία έχει καταργήσει τις νέες πωλήσεις του. Μόνο ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει πρόγραμμα, αν και όταν το θελήσει.

Παράλληλα με τα θετικά όμως υπάρχουν και κάποιες αρνητικές πτυχές στα προγράμματα αυτά όπως είναι η αύξηση του ασφαλίστρου, η οποία πολλές φορές είναι τεράστια, διότι τα προγράμματα αυτά είναι και αρκετά ζημιογόνα για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Σε άλλες περιπτώσεις τα ποσά αποζημιώσεων είναι πάρα πολύ χαμηλά και ανεπαρκή για την σύγχρονη εποχή, ενώ όταν αγοράστηκαν ήταν ικανοποιητικά.

Όσον αφορά τα ασφάλιστρα και την εξέλιξη τους, τα ισόβια είναι πολύ ακριβότερα από τα ετησίως ανανεωμένα αυτή την περίοδο.

Από την άλλη μεριά τα ετησίως ανανεωμένα είναι προγράμματα που έρχονται στην ασφαλιστική αγορά μας, με στόχο να την κατακτήσουν σαν πιο θελκτικά στο ασφάλιστρο, σε πολλές περιπτώσεις πιο δυνατά σε κεφάλαια αποζημιώσεων από τα ισόβια και πιο ευέλικτα από τα ισόβια.

Και επειδή αποτελούν την επόμενη γενιά των ισοβίων προγραμμάτων, στο κομμάτι των αποζημιώσεων είναι ισάξια με τα ισόβια, όμως τα περισσότερα από αυτά προσφέρουν Ανώτατο Ετήσιο Ποσό Αποζημίωσης ενώ τα ισόβια έχουν Ανώτατο Ποσό Αποζημίωσης κατά Περίπτωση. Αυτή η διαφορά κατά την γνώμη μου δεν είναι και πολύ σημαντική αφού και στις δύο περιπτώσεις τα Ανώτατα Ποσά είναι πολύ μεγάλα.

Σύμφωνα με τους πολέμιους αυτών των προγραμμάτων, η αχίλλειος πτέρνα τους είναι η δυνατότητα που παρέχουν στις εταιρίες να αναμορφώνουν και να αναπροσαρμόζουν τους όρους τους, όποτε αυτές κρίνουν ότι πρέπει να το κάνουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι οι τροποποιήσεις αυτές υπογράφουν και την διάρκεια του προγράμματος με φυσιολογικό και υποφερτό κόστος. Υπάρχει λανθασμένη η άποψη ότι σε περίπτωση πολλών ζημιών από έναν ασφαλισμένο, η ασφαλιστική εταιρία έχει το δικαίωμα να μην του ανανεώσει το συμβόλαιο ή να του αυξήσει υπερβολικά το ασφάλιστρο ως πέναλτυ. Το νοσοκομειακό πρόγραμμα δεν είναι ασφάλεια αυτοκινήτου για να έχει bonus/malus. Οι όροι του κάθε συμβολαίου, προβλέπουν και για ποιους λόγους γίνεται η αύξηση των ασφαλίστρων.

Θα ήθελα να κλείσω αυτή την παρουσίαση, με την εξής αναφορά. Όλα τα προηγμένα ασφαλιστικά κράτη όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Γερμανία αλλά και άλλα κράτη, έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα ετησίως ανανεωμένα προγράμματα. Η Ελλάδα λοιπόν, δεν κατέχει την μοναδικότητα αυτών των προγραμμάτων υγείας και σίγουρα τα δικά μας προγράμματα δεν θα έχουν τεράστιες διαφορές με αυτά των άλλων χωρών που προαναφέρθηκαν.

Ό,τι και να επιλέξετε, να εξετάσετε κατά πόσο το νοσοκομειακό που θα αγοράσετε καλύπτει τις ανάγκες σας πρώτα από όλα και μετά κατά πόσο είναι ετησίως ανανεωμένο ή ισόβιο.

Για οποιαδήποτε απορία σας ή κάποια βοήθεια πάνω στα παραπάνω τα mails μου είναι στην διάθεσή σας.

 

Στυλιανός Βαφείδης

Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων

e-mail: [email protected]