Σας παρουσιάζουμε δέκα βιβλία που βρήκαμε στο e-bay, είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, πολύ παλαιά αλλά μάλλον δεν απευθύνονται σε εσάς, εκτός αν έχετε να ξοδέψετε για βιβλία χιλιάδες ευρώ:

1)   New testament bible in greek, 1584, 3121,39 ευρώ

book-aggelia-01

2)   The Imitator of El Gascon. 1592 Lexicon Graecolatinum (Greek Latin), 1109,82 ευρώ

book-aggelia-02

3)   OHN MINSHEU / Title in Greek id est ductor in linguas the guide into 1st 1617, 1678,61 ευρώ

book-aggelia-03

4)   1516 Erasmus Greek Latin Bible Leaf – 1st edition – XXX RARE – 4 leaves u pick 1, 1386, 36 ευρώ

5)   1561 Theognis of Megara + 1632 Homer’s Iliad GREEK TEXTS Poetry ROME Mythology, 1156,07 ευρώ

6)   1549 Herodiani de Imperatorum Romanorum.Eight books in one.Polyglot,Greek,Latin, 786,12 ευρώ

7)   Homer Odyssey 1488 Book XVII 1st Printed Edition in Greek Incunabula Iliad Rare, 6936,42 ευρώ

book-aggelia-07

8)   1665 Greek Septuagint Bible. OT only. Complete. Darlow & Moule Ref #4701, 1382,66 ευρώ

9)   Title in Greek Dabides emmetros sive Metaphrasis libri psalmorum græcis 1666, 846,24 ευρώ

book-aggelia-09

10) (1555) Ioannis Stobaei Moral Political Economy Ethics LATIN Greek Incunabula, 831,45 ευρώ

 

Άρης Νόμπελης