Αρήτη η Κυρηνεία (4ος–3ος π.Χ. αιώνας). Κόρη του Αριστίππου, ιδρυτή της Κυρηναϊκής φιλοσοφικής σχολής, η Αρήτη (ή Αρετή)  σπούδασε στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Λέγεται ότι δίδαξε Μαθηματικά, Φυσική και Ηθική Φιλοσοφία στην Αττική για αρκετά χρόνια και ότι έγραψε 40 τουλάχιστον βιβλία ποικίλου περιεχομένου, από τα οποία δύο για τα Μαθηματικά. Όταν πέθανε ο πατέρας της, ανέλαβε κατόπιν εκλογής, τη διεύθυνσι της Κυρηναϊκής  Σχολής.  Ανάμεσα στους μαθητές της συγκαταλέγονται 110 φιλόσοφοι. Η Αρετή διηγείτο στους μαθητές της το εξής ανέκδοτο: Όταν κάποιος μαθητής της Ακαδημίας ισχυρίστηκε ότι η τέχνη της αρίθμησης οφείλεται στον Παλαμήδη, ο Πλάτων τον ρώτησε “Ώστε χωρίς τον Παλαμήδη ο Αγαμέμνων δεν θα ήξερε πόσα πόδια του έδωσε η φύσις;” Ηταν σύγχρονη του Σωκράτη.  Χίλια χρόνια αργότερα την ανέφεραν σαν  πολύτιµη πηγή γνώσεων. Ο γιος της Αρίστιππος επίσης φιλόσοφος, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση ως διευθυντής της Κυρηναϊκής Σχολής. Ονοµάστηκε «Μητροδίδακτος», επειδή διδάχτηκε τη φιλοσοφία από τη µητέρα του. Το επίγραμμα του τάφου της -κατά τον John Morans στο βιβλίο του “Women in Science”-έγραφε: «Το μεγαλείο της Ελλάδος, με την ομορφιά της Ελένης, την πέννα του Αριστίππου, την ψυχή του Σωκράτους και τη γλώσσα του Ομήρου».

Φίλτυς (6ος π.Χ. αιώνας). Μαθήτρια του Πυθαγόρα, κόρη  του Θέοφρι  από τον Κρότωνα. Δίδαξε στην Σχολή του Κρότωνος. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Βοήθιος την αναφέρει ως εμπνεύστρια της ισότητος που συνδέει τις Πυθαγόρειες τριάδες.

Φίντυς (6ος αἰ. π.Χ ή 4ος αι. π.Χ.). Πυθαγόρεια φιλόσοφος. Κόρη του Καλλικράτη, έγραψε το «Περί γυναικός σωφροσύνης», στο οποίο διακρίνει την Αρετή σε ανδρική και γυναικεία και αναδεικνύει τη Σωφροσύνη ως γυναικείο χάρισμα.

Μελίσσα (6ος π.Χ. αιώνας). Μαθήτρια του Πυθαγόρα. Ασχολήθηκε με την κατασκευή κανονικών πολυγώνων. Ο Λόβων ο Αργείος γράφει για μία άγνωστη εργασία της: “Ο ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΝ  ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΙ”, δηλαδή όλα τα εγγραφόμενα πολύγωνα τείνουν σε κύκλο (όταν ο αριθμός των πλευρών τους τείνει στο άπειρο).

Βιτάλη (6ος–5ος π.Χ. αιώνας). Βιτάλη (ή και Βιστάλα) ήταν  κόρη της Δαμούς και εγγονή του Πυθαγόρα. Γνώστρια των πυθαγόρειων μαθηματικών. Η Δαμώ πριν  πεθάνει της εμπιστεύτηκε τα “υπομνήματα”, τα φιλοσοφικά κείμενα του πατέρα της  Πυθαγόρα .

Ελορίς η Σαμία (6ος π.Χ. αιώνας). Μαθήτρια του Πυθαγόρα και  Γνώστρια της Γεωμετρίας.

Περικτιόνη(5ος π.Χ. αιώνας). Πυθαγόρεια φιλόσοφος, Μαθηματικός και Συγγραφέας. Ο μαθηματικός Πλάτων, όπως και ο φιλόσοφος Πλάτων, οφείλει την πρώτη γνωριμία του με τα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία στην Περικτιόνη. Ο Στοβαίος στο “Ανθολόγιο”, γράφει για την Περικτιόνη ότι κατείχε τη Σοφία  της Γεωμετρίας και της Αριθμητικής.

 

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου