Αισάρα από τη Λευκανία (4ος-3ος αι. πΧ). Πυθαγόρεια φιλόσοφος από τη Λευκανία της Κάτω  Ιταλίας. ΄Εγραψε πραγματεία «περί της Ανθρώπινης Φύσεως» στη δωρική διάλεκτο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της καταγόταν από την Αρέσα, κόρη του Πυθαγόρα και της Θεανώς (σαν κόρες τους αναφέρονται η Δαμώ, η Αριγνώτη και η Δαμώ). Υποστήριξε ότι μελετώντας τη δική μας  ανθρώπινη φύση και ψυχή, μπορούμε να ανακαλύψουμε όλο το Ανθρώπινο Δίκαιο, την τεχνική δομή της Ηθικής, τους νόμους της Ηθικής Ψυχολογίας και της Φυσικής Ιατρικής και ότι οι Λογικές, Μαθηματικές και Λειτουργικές Αρχές της Ψυχής προσφέρουν το πλαίσιο Αρχών που πρέπει να διέπουν το Άτομο, την Οικογένεια και τους κοινωνικούς Θεσμούς.

Πυθαϊς (2ος π.Χ. αιώνας). Γεωμέτρης, κόρη του μαθηματικού Ζηνοδώρου. Εργάσθηκε  με τον πατέρα της στα  εμβαδά των επιπέδων χωρίων. Την αναφέρει ο Ευτόκιος. Ο Θέων ο Αλεξανδρεύς (4ος μ.Χ. αιώνας) στα σχόλιά του στην “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙ” του Πτολεμαίου γράφει: “ΠΟΙΗΣΟΜΕΘΑ ΔΗ ΤΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚ ΤΩΝ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΪΔΟΣ ΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΙΣΟΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ”. Δηλαδή «θα δώσουμε λοιπόν την απόδειξη αυτών ως επιτομή της απόδειξης  των σχημάτων που έχουν ίση περίμετρο του Ζηνοδώρου και της Πυθαίδος».

Νικαρέτη η Κορινθία. Η φιλόσοφος, μαθηματικός – γεωμέτρης, Νικαρέτη, ήταν Μεγαρίς. Έζησε περί τα τέλη του 4ου με αρχές 3ου αι. π.Χ. και υπήρξε μαθήτρια της φιλοσοφικής Μεγαρικής Σχολής. Προερχόταν από σημαντικής καταγωγής γονείς και είχε πολύ υψηλή παιδεία για την εποχή της. Υπήρξε μαθήτρια του Μεγαρέα φιλόσοφου Στίλπωνα.

Η Νικαρέτη έγραψε πολλά έργα που έχουν χαθεί είτε έχουν καπηλευτεί  από άλλους. Σύμφωνα με τον Αργυρό (10ος αι. μ.Χ.), ορισμένα θεωρήματα που περιέχονται στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη, όπως τα: ‘’Παντός τριγώνου η μείζων πλευρά την μείζονα γωνίαν υποτείνει’’ δηλ. Σε κάθε τρίγωνο η μεγαλύτερη γωνία κείται απέναντι της μεγαλύτερης πλευράς  και  ‘’Παντός Τριγώνου οι δυο γωνίαι δύο ορθών ελάσσονές εισί πάντη μεταλαμβανόμεναι’’  δηλ. ‘’Σε κάθε τρίγωνο δύο γωνίες είναι μικρότερες των δυο ορθών με οποιοδήποτε τρόπο κι αν τις πάρουμε’’ οφείλονται στη Νικαρέτη.

Συνήθως στα αρχαία κείμενα αναφέρεται σαν Μεγαρίς μορφωμένη φιλόσοφος – εταίρα με αριστοκρατική καταγωγή. (Οι πόρνες  στην αρχαία Ελλάδα  πρόσφεραν δημόσια σεξουαλικές υπηρεσίες στο σύνολο του αντρικού πληθυσμού, ενώ η εταίρα ήταν μακροχρόνια ερωτική σύντροφος ενός ανδρός) .  Η Νικαρέτη υπήρξε σπουδαία φιλόσοφος. Σε αυτήν μάλιστα οφείλεται η επαναδιατύπωση και η απόδειξη του γεωμετρικού θεωρήματος:  “Παντός τριγώνου μιας των πλευρών προσεκβλειθείσης, η εντός γωνία εκατέρας των εντός και απέναντι γωνιών μείζων έτσι ”.

Ο Ιωάννης Στοβαίος, που έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ., λανθασμένα αναφέρει τη Νικαρέτη, σαν Κορίνθια εταίρα και φιλόσοφο! Και ο Γ. Ν. Χατζιδάκις ακολουθώντας την ίδια λάθος θεωρία (περί Κορίνθου) με τον Στοβαίο αναφέρει:  ‘’Στην Νικαρέτη οφείλεται η επαναδιατύπωσις και η απόδειξις του θεωρήματος κ.τ.λ.

Όμως, ο Αθηναίος που έζησε τρεις αιώνες νωρίτερα από τον Στοβαίο (τέλη 2ου αιώνα μ.Χ.) στο ΙΓ’ βιβλίο του (Δειπνοσοφιστών), αναφέρει και αποσαφηνίζει περί καταγωγής της τα εξής:  ‘’Νικαρέτη δἐ ἡ Μεγαρὶς οὐκ ἀγεννὴς ἦν ἑταίρα, ἀλλὰ καὶ γονέων… καὶ κατὰ παιδείαν ἐπέραστος ἦν, ἠκροᾶτο δὲ Στίλπωνος τοῦ φιλοσόφου.’’ Δηλ. ‘’Η Νικαρέτη από τα Μέγαρα ήταν όχι ασήμαντης καταγωγής εταίρα, αλλ’ και εξαιτίας των γονέων της […]και εξαιτίας της καλλιέργειας της ήταν περιζήτητη που παρακολουθούσε μαθήματα του φιλόσοφου Στίλπωνα.’’

(Πηγή: http://tamegara.blogspot.com/2012/12/blog-post_9.html)

 Αίγλη – Ιατρός: Η Αίγλη φέρεται ως κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης, τρίτη αδελφή της θεάς Υγιείας, μετά την Ιασώ και την Πανάκεια. Κατά μία παράδοση, «Αίγλη» ονομάζονταν και η μητέρα του Ασκληπιού, ενώ ο ίδιος προσονομαζόταν  «Αιγλήεις» και «Αιγλάωρ».

Ο αστεροειδής 96 Αίγλη (96 Aegle), που ανακαλύφθηκε το 1868, πήρε το όνομά του από τη θεότητα αυτή.

Αντιοχίς η Τλωία – Γιατρός και Φαρμακολόγος.

 Βερονίκη – Φιλόσοφος

ΑΛΛΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (6ος–5ος π.Χ. αι). Ο Ιάμβλιχος στο έργο του “ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ” διέσωσε τα ονόματα δεκαεπτά πυθαγορείων γυναικών που ήταν γνώστριες της πυθαγόρειας φιλοσοφίας και των πυθαγορείων μαθηματικών. Ανάμεσά τους είναι:

–    Ρυνδακώ, αδελφή Βυνδάκου.

–    Οκκελώ και Εκκελώ (αδελφές) από τις Λευκάνες.

–    Χειλωνίς, κόρη Χείλωνος του Λακεδαιμονίου.

–    Κρατησίκλεια, σύζυγος Κλεάνορος του Λακεδαιμονίου.

–    Λασθένεια η Αρκάς.

–    Αβροτέλεια κόρη Αβροτέλους του Ταραντίνου.

–    Εχεκράτεια η Φλιασία.

–    Θεανώ γυναίκα του Μεταποντίνου Βροντίνου. (Δεν πρέπει να συγχέεται με την Θεανώ την σύζυγο του Πυθαγόρου και κόρη του Κροτωνιάτη Βροντίνου)

–    Τυρσηνίς, η Συβαρίτις.

–    Πεισιρρόδη η Ταραντινίς.

–    Θεαδούσα η Λάκαινα.

–    Βοιώ η Αργεία.

–    Βαβέλυκα η Αργεία.

–    Κλεαίχμα αδελφή Αυτοχαρίδα του Λάκωνος.

 

Μ.Χ. Αναγνωστοπούλου