Πόσο αξίζουν τα κέρματα των 100 δραχμών με τον Μέγα Αλέξανδρο;

Τα κέρματα των 100 Δραχμών (που απεικονίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο στην εμπρόσθια όψη και το αστέρι της Βεργίνας στην πίσω) όλων των ημερομηνιών δεν έχουν καμία συλλεκτική αξία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως εάν έχουν κάποιο σφάλμα νομισματοκοπείου ή εάν είναι μέσα στην πλήρη σειρά του 1993 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδική συλλεκτική κασετίνα.

Πόσο αξίζουν τα κέρματα των 500 δραχμών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες;

Τα κέρματα των 500 Δραχμών (6 τύποι) που εκδόθηκαν το 2000 με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην χώρα μας, δεν έχουν συλλεκτικό ενδιαφέρον εκτός εάν βρίσκονται μέσα σε μασούρια της Τράπεζας της Ελλάδας (ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ) όπου όμως και πάλι η εμπορική αξία τους είναι κοντά στην ονομαστική τους .

Πόσο αξίζουν διάφορα κέρματα μετά το έτος 1912;

Τα μεταχειρισμένα κέρματα από το 1912 και μετά που φυλάχθηκαν πιθανόν για συναισθηματικούς λόγους δεν αποτελούν συλλογή, αλλά συσσώρευση από ρέστα συναλλαγών άνευ αξίας. Για να θεωρηθούν τα ανωτέρω νομίσματα συλλεκτικά, θα πρέπει είτε να είναι αμεταχείριστα (ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΑ), είτε να είναι ειδικές συλλεκτικές εκδόσεις της Τραπέζης, τα λεγόμενα «Αναμνηστικά» τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε κασετίνες με πιστοποιητικά.

Εξαίρεση σε αυτή τη νομισματική περίοδο αποτελούν τα νομίσματα των 20 δραχμών του 1960 και των 30 δραχμών του 1963 και 1964. Τα συγκεκριμένα λόγω του ότι περιέχουν ασήμι, έχουν αξία η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Βάρος x καθαρότητα x τιμή γραμμαρίου ασημιού

* Η καθαρότητα των ανωτέρω είναι 835 βαθμοί. (0,835)

Τα γνωστά ως «κοινά» λοιπόν κέρματα αυτής της περιόδου πωλούνται βάσει κιλού και χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από βιοτέχνες για χειροκατασκευές, καταστήματα τουριστικών ειδών κ.λπ.

* Ευχαριστούμε την ιστοσελίδα τής Athens Collections για τις πληροφορίες.