#  Μας ανακοίνωσαν πως: Ο πρόεδρος εξελέγη με διαφορά «εξακοσίων ενός ψήφων». «Η         ψήφος» είναι γένους θηλυκού, οπότε: με διαφορά «εξακοσίων μιας» ψήφων… εξελέγη ο πρόεδρος.

#  Σε νοσοκομείο μάς είπαν: Θα μάθετε αργότερα ιατρικό «ανακοινωθέν…»  Αλλά το «ανακοινωθέν» είναι κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί. Αυτό που θα μάθουμε αργότερα είναι: Η ιατρική «γνωμάτευση»…

#  Τον κυνήγησαν «ένθεν και ένθεν» για να τον σκοτώσουν. Πιο σωστά έπρεπε να πουν: «ένθεν κακείθεν», δηλαδή «από παντού», αν δεν ήθελαν να… σκοτώσουν και την καθαρεύουσα!

#  Τα άτομα αυτά «τυγχάνουν σεβασμό», μας είπαν. «Τυγχάνουν σεβασμού», είναι η σωστή έκφραση. Δυστυχώς δεν «τυγχάνει σεβασμού» η ελληνική γλώσσα!

#  Ηταν «λάθρα βιώσας…»  ακούσαμε. Εδώ… διέλυσαν και τον Επίκουρο που συμβούλευε: Να είναι ο άνθρωπος «λάθε βιώσας», δηλαδή «να ζει χωρίς να προκαλεί»!

Πέντε ανορθόγραφα σχόλια στο διαδίκτυο

Ευχωμε να διωρθωθούμε (εμείς να δεις…)

Η αναβάθμηση και η ποιότητα είναι πρωτοφανές (πρωτοφανής η άγνοιά σου…)

Για τα ήδη υπάρχων μέλη (έλεος…)

Ο δεύτερος πάτερ είναι ο Λάζαρος (κλίνεται, αδερφέ μου, κλίνεται…)

Το κορυφαίο:

Στον πατήρ Μύρων Αθανάσιο (άκλιτα κι αυτά…)

Πέντε λέξεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε:

Αριάνι (και αϊράνι): το ξινόγαλα

Δονάκιον: μικροσκοπικό και αερόβιο βακτήριο που προκαλεί χολέρα (…του Κοχ)

Επίσαξη: η τοποθέτηση σαμαριού στη ράχη υποζύγιου

Ητακισμός: η προφορά του γράμματος από τους αρχαίους Ελληνες ως ε μακρού

Κάδη: μεγάλο, φαρδύ και κυρίως στρογγυλό δοχείο, κατασκευασμένο από ξύλινες σανίδες που συγκρατούνται με στεφάνη και συναρμολογούνται γύρω από έναν επίπεδο πάτο