# Γιατρός, μας ενημέρωσε πως: Ο κ. Ν. είναι στην αρχή μιας «ασταθής» κατάστασης… Το επίθετο «ασταθής» δεν είναι άκλιτη λέξη. Στην αρχή μιας «ασταθούς» κατάστασης… είναι ο ασθενής σας, γιατρέ μου.

# Η «Θάσο» είναι πολύ ωραίο νησί, μας είπε δημοσιογράφος. Συμφωνούμε. Αν μάλιστα έλεγε : Η «Θάσος», που είναι το σωστό, θα συμφωνούσε και η ελληνική γλώσσα.

# Ο βουλευτής ήταν κεντρώος «από ανέκαθεν»… μας πληροφόρησαν σε γνωστό κανάλι. «Ανέκαθεν» σημαίνει «από πάντα», οπότε: ο βουλευτής ήταν κεντρώος «ανέκαθεν», κύριοι της  τηλεόρασης. Μη σκοτώνετε τη γραμματική!

# Για τον ίδιο με την προηγούμενη παράγραφο λόγο, λέμε : Του μιλούσε «μακρόθεν», που σημαίνει «από μακριά», γιατί η κατάληξη «-θεν» δηλώνει «αφετηρία» (δηλ. είναι λάθος να λέμε «από μακρόθεν»).

# Διαβάσαμε: Πήρε το πτυχίο του «αβρόχοι ποσί»… (χωρίς να βραχούν τα πόδια του, χωρίς κόπο). Το σωστό είναι: «αβρόχοις ποσί» και αναφέρεται στους Ισραηλίτες που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους. Διαβάστε και λίγο… Μπαμπινιώτη!

Πέντε ανορθόγραφα σχόλια στο διαδίκτυο

Στον υπάρχον λογαριασμό… (κλίνεται, αγόρι μου, κλίνεται)

συλεκτικές εφυμερίδες.  (μάθε, παιδί μου, γράμματα)

Τη μου θυμήσαται. (πως είσαι αγράμματη;)

…και τιλεπικονονίας (χωρίς σχόλιο)

Το κορυφαίο:

Πεδία ξέρει κανή πόσο είνε το ματς; (κερδίζουν οι αμόρφωτοι 2-0…)

Πέντε λέξεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε

Βιοκοινωνία: Το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν σε έναν βιότοπο

Γκρέκα: Διακοσμητικό σχήμα μαιάνδρου

Εγγραμμα: Μνημονικό ίχνος το οποίο κωδικοποιείται και εντυπώνεται στα εγκεφαλικά νεύρα

Ητακισμός: Η προφορά τού γράμματος από τους αρχαίους Ελληνες ως ε μακρού (ερασμική προφορά)

Μηδόλως: Με κανέναν τρόπο, καθόλου

 

Αρης Νόμπελης