# Σε ιδιωτικό ραδιοσταθμό, πρώην υπουργός μάς προέτρεψε: Να αντιδράσουμε «υγιά»… Γιατί αυτή η… απέχθεια προς τα επιρρήματα; Εμείς όμως, που γνωρίζουμε ελληνικά, θα αντιδράσουμε «υγιώς», όπως είναι το σωστό, κ. πρώην Υπουργέ.

# Σε ειδήσεις στο ραδιόφωνο μάθαμε πως: Η επιτροπή αναμορφώνεται και προετοιμάζει μεγάλα αθλητικά «γεγονότα» που θα γίνουν… Τα «γεγονότα» όμως είναι αυτά που έχουν ήδη γίνει! Η επιτροπή λοιπόν προετοιμάζει: «αθλητικές συναντήσεις…», κύριε αθλητικέ συντάκτη, για να αγαπάμε τον αθλητισμό, αλλά να μη σκοτώνουμε τη γραμματική…

# Σε συνέντευξη πληροφορηθήκαμε πως: Δεν έχουν ακόμα «ακριβές» μετρήσεις για το συμβάν… Αν έχουν «φθηνές»(! )δεν μας είπε ο δημοσιογράφος, που φυσικά εννοούσε «ακριβείς» μετρήσεις…

# Ακούσαμε στις ειδήσεις: Θεού θέλοντος και απεργών «επιτρέποντος»… Είχε ακούσει, πιθανόν, ο νέος «Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος» και νόμισε πως το «επιτρέποντος» είναι …άκλιτη λέξη! Τον πληροφορούμε …πως κλίνεται και το σωστό είναι: Θεού θέλοντος και απεργών «επιτρεπόντων»!…

# Ρεπόρτερ μετέδωσε από τον τόπο ναυτικού ατυχήματος: Τα μέλη του πληρώματος κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να «φυγαδεύσουν» τους επιβάτες προς τα σωστικά μέσα… Ευτυχώς ο παρουσιαστής – προφανώς γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα καλύτερα – τον διόρθωσε: «να κατευθύνουν» τους επιβάτες, θέλεις να πεις. Ηρεμήσαμε κι εμείς πως οι επιβάτες δεν χρειάστηκε να… δραπετεύσουν κιόλας προς τα σωστικά μέσα!

Πέντε ανορθόγραφα σχόλια στο διαδίκτυο:

Μακαρη να των πάρουμε πολη καλος πεκτης (τι είπε; Να πάρουμε την… Πόλη;)

Φσνταστιτε τη μασ περιμένει (ναι, μπορούμε να το φανταστούμε…)

Προτάθλημα πειραμε (στην ορθογραφία;)

Μηλαμε για πολοι μ@λ@κες ξεφτηλες (το «μ@λ@κες το έπιασε)

Το κορυφαίο

Μου εχη κανι των σβερκο αεροδρωμιω (άδικο είχε;)

Πέντε λέξεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε:

Αρουρα: το καλλιεργημένο ή καλλιεργήσιμο χωράφι

Γεραίρω: αποδίδω τιμές σε κάποιον

Εκγλύφανο: περιστροφικό κοπτικό εξάρτημα από χάλυβα με ενσωματωμένη ή πρόσθετη οδόντωση

Εφυαλώνω: επαλείφω εξωτερικά με υαλώδες επίχρισμα

Λατιφούντιο: η μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία στη φεουδαρχία της αρχαίας Ρώμης