• Ακούσαμε και από μορφωμένους ανθρώπους: «δικτάκτορας και δικτακτορία». Το σωστό είναι «δικτάτορας και δικτατορία», χωρίς δεύτερο κ, γιατί προέρχεται από τη λατινική λέξη dictator.
  • Γνωστοί κύκλοι «διέρρευσαν λεπτομέρειες…» Η σωστή έκφραση είναι: «άφησαν να διαρρεύσουν…»
  • Η επιχείρηση «θα εισάγει» αυτοκίνητα από… Η έκφραση είναι σωστή αν εισάγει συνεχώς. Για μία μόνο εισαγωγή θα πούμε: «θα εισαγάγει».
  • Ο πρύτανης (μεταπλασμένο από το παλαιό πρωτόκλιτο: «πρύτανις») έχει διατηρήσει τον πληθυντικό «οι πρυτάνεις».
  • Λέμε συχνά «η ωρίμανση». Το σωστό είναι «η ωρίμαση» γιατί το ουσιαστικό προέρχεται από το ρήμα «ωριμάζω», που δεν έχει ν.

Ανορθόγραφα σχόλια στο διαδίκτυο

Ιστε το κόμα που χρεοκόπισε την χορα. Αρχίζοντας από την ορθογραφία…

Οπος ίνε. Ο,τι πείτε…

Καλό πεδή ήνε η Στηκούδη. Το «καλό» το πέτυχε. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας…

Βγάζει μάτια, ύμαρτων. Το βλέπεις κι εσύ ε;

Και το κορυφαίο χωρίς σχόλια (δεν αντέχω άλλο…):

ΝΕΑ ΕΝΙΜΕΡΟΣΥ ΚΑΙ ΜΙΝΙΜΑ ΤΑΦΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΩΥΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ. ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΔΕΝ
ΠΡΕΠΗ ΚΑΝΕΝΑ ΜΙΧΑΝΑΚΙ ΝΑ ΜΠΕΝΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ,ΓΙΑΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΗ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ.ΟΤΟΙ ΜΠΕΝΙ ΜΕΣΑ ΕΚΙ ΚΑΙ ΠΙΓΙΕΝΙ ΚΑΤΕΦΘΙΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΙΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΝ ΕΦΟΡΙΑ. ΓΙΑΤΗ ΕΚΙ ΙΔΙΕΤΕΡΟΣ ΣΤΙΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙ ΤΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΕ ΑΦΤΟ ΤΟ ΔΡΟΜΑΚΙ ΜΕΣΑ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΕΝΙ ΤΟ ΠΛΙΡΟΝΙ ΠΟΛΙ ΑΚΡΙΒΑ. ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΤΟ ΑΜΑΞΙ.ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΝΟΜΙΑΣ ΤΑ ΥΠΟΛΙΠΑ ΓΡΑΦΟΝΤΕ

Πέντε λέξεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε:

Καθαιμάσσω: μετοχή καθημαγμένος, καταματωμένος, αυτός που έχει υποστεί μεγάλες δοκιμασίες, που έχει καταταλαιπωρηθεί ή καταστραφεί.

Κωδίκελλος: Παράρτημα ή συμπλήρωμα διαθήκης, ειδικό έγγραφο τελευταίας βουλήσεως.

Μυρτώνας: Εκταση με μυρτιές, τόπος κατάφυτος από μυρτιές.

Πελάγρα: Δερματική νόσος με κύριο σύμπτωμα τα ερυθηματώδη εξανθήματα.

Ρεζές: Ο μεντεσές πόρτας, παραθύρου, συνώνυμο κλάπα

 

Άρης Νόμπελης