Η γνώμη των άλλων για μας, αν και δεν παίζει ρόλο στην ευτυχία μας, έχει μεγάλη σημασία, σαν συνέπεια μιας αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης μας. Σχεδόν για όλα που πασχίζουμε στη ζωή έχουν ως σκοπό την άνοδό μας στην υπόληψη των άλλων, καθώς όχι μόνο τα αξιώματα, η δημόσια αναγνώριση, τα πλούτη αλλά ακόμα οι επιστήμες και οι τέχνες επιδιώκονται κυρίως για το σκοπό αυτό. Για κάθε τι που κάνουνε ή δεν κάνουμε λαμβάνουμε υπόψη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη γνώμη των άλλων και από αυτό προέρχονται οι μισές σχεδόν από τις στενοχώριες και τους φόβους που νοιώθουμε. Γι’ αυτό πρέπει να μετριάσουμε την ευαισθησία για τη γνώμη των άλλων τόσο όταν η ευαισθησία αυτή κολακεύεται όσο και όταν πληγώνεται, καθώς και οι δύο πλευρές αποτελούν τις δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Το να μην εξαρτόμαστε από την καλή γνώμη των άλλων και το να απαλλαγούμε από την ανάγκη μας να έχουμε δίκιο, είναι δυο ισχυροί δείκτες πως η ζωή μας στρέφεται προς την κατεύθυνση της εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας και σ’ Αυτόν που μας δημιούργησε…

 

Κώστας Γλύστρας