Πλεονεκτήματα

  • Τα γραμματόσημα σε μεγάλο βαθμό δεν συσχετίζονται[Σημ. 16] με άλλες μορφές επένδυσης[20] και συνεπώς, μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη διαφοροποίηση, εντός ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου.
  • Τα γραμματόσημα είναι εξαιρετικές φορητές αποθήκες πλούτου και μεταφέρονται εύκολα πέρα από τα εθνικά σύνορα.
  • Ένας γηράσκων πληθυσμός στις δυτικές χώρες, σημαίνει ότι οι επενδυτές του που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ενδέχεται να ξαναρχίσουν τα χόμπι της παιδικής τους ηλικίας.[20]
  • Υπάρχουν εκατομμύρια ενθουσιώδεις συλλέκτες γραμματοσήμων σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι δημιουργούν μια παγκόσμια αγορά.[5]
  • Υπάρχει περιορισμένος εφοδιασμός από κλασικά γραμματόσημα.
  • Τα γραμματόσημα δεν είναι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και για το λόγο αυτό, σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, ενδέχεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις απ’ ό,τι τα μετρητά.
  • Το γραμματόσημο, ως ένα απτό περιουσιακό στοιχείο, δεν μπορεί να βγει εκτός δουλειάς, όπως μια εταιρία, εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά.
  • Τα γραμματόσημα είναι μια σχετικά εμπιστευτική επένδυση. Εκτός κι’ αν αγοράζεται σε δημοπρασία, η ιδιοκτησία είναι ιδιωτική και δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο, όπως υπάρχει για πολλές επενδύσεις σε μετοχές.
  • Ο επενδυτής είναι σε θέση να κρατήσει και να θαυμάσει την επένδυσή του, καθώς και να απολαύσει τις αισθητικές του πτυχές.
  • Πολλά γραμματόσημα έχουν ενδιαφέρον ιστορικό παρελθόν.