# Σε ιδιωτικό κανάλι ακούσαμε στις καλλιτεχνικές ειδήσεις πως: Ο ηθοποιός είχε μεγάλη επιτυχία «υποδύοντας» τον ρόλο του μηχανόβιου… Το ρήμα, βέβαια, δεν είναι «υποδύω», αλλά «υποδύομαι». «Υποδυόμενος», λοιπόν το ρόλο… είναι το σωστό. Θα μου πείτε, με τον ηθοποιό θα ασχοληθούμε; Εδώ ο δημοσιογράφος… υποδύεται το ρόλο του ελληνομαθούς!

# Σε ένα καλαίσθητο πρόγραμμα κρατικής σκηνής, διαβάσαμε: Στη συναυλία έδωσαν το «παρόν»… Εδώ δεν πρόκειται για το «παρόν» ή το «μέλλον», αλλά για την παρουσία, δηλαδή το «παρών» που λέει κανείς όταν φωνάζουν το όνομά του. Στη συναυλία, λοιπόν έδωσαν το «παρών»…, κύριοι συντάκτες του προγράμματος.

# Στο ίδιο, δυστυχώς, πρόγραμμα, ψαρέψαμε και το: Χειροκρότησαν τον «επικεφαλή» του συγκροτήματος… Ενα λάθος που γίνεται συχνά. «Επί κεφαλής» είναι ο αρχηγός, ο υπεύθυνος… και ο επιθετικός αυτός προσδιορισμός δεν κλίνεται: Ο επικεφαλής, του επικεφαλής, τον επικεφαλής… Χειροκρότησαν, λοιπόν «τον επικεφαλής» είναι το σωστό.

# Στις ειδήσεις ιδιωτικού καναλιού ακούσαμε: Ο υποψήφιος «απολαμβάνει την εμπιστοσύνη» των συμπολιτών του… Αλλά «απολαμβάνω την εμπιστοσύνη» σημαίνει την ευχαριστιέμαι, τη χαίρομαι. «Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης…», σημαίνει γίνεται αποδέκτης αυτής της εμπιστοσύνης, όπως ήθελε να πει ο δημοσιογράφος. Ψιλά γράμματα, θα μου πείτε. Μα αυτά τα ψιλά γράμματα ξεχωρίζουν αυτούς που γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα από αυτούς που την αγνοούν.

# Σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό ακούσαμε: Τους έκαναν συστάσεις, αλλά αυτοί αγρό «ηγοράζουν»… Η ευαγγελική έκφραση είναι «αγρόν ηγόρασα», και σήμαινε υπεκφυγή σε πρόσκληση ή σε υποχρέωση. Βέβαια, το «ηγοράζουν» …βγάζει μάτι και για τη χρονική αύξηση… στον ενεστώτα!

ΠΕΝΤΕ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αλλά η μοιζέρια σας δεν φεύγη. (Βάλε κι εσύ ένα χεράκι…)

Γιατί δεν εμβολιάζετε τους λαθροιζβολής; (Ποιας εισβολής;)

Πωλητέ ερκοντίσιον (Πωληταί όλου του κόσμου ενωθείτε…)

Το να θυλάζεις είναι προσωπική στιγμή (Και το να γράφεις, και το να γράφεις…)

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ:

Πολύ δεν έχουν υδέα τη σημενη καταστροφή (ναι, αλλά την καταστροφή την έγραψε σωστά…)

ΠΕΝΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Γρίπος: Αλιευτικό μέσο παρόμοιο με την τράτα

Γριβάδι: Το ψάρι κυπρίνος

Μιθραϊσμός: Η λατρεία του θεού Μίθρα, η οποία απέκτησε ευρεία διάδοση στην ρωμαϊκό κόσμο.

Οπλοβαστός: Σύστημα υποδοχών που οι στρατιώτες τοποθετούν τα όπλα τους.

Παλλακεία: Η συμβίωση γυναίκας και άνδρα χωρίς να έχει προηγηθεί γάμος.