Το ιταλικό επώνυμο Nobile έχει πολλές ρίζες. Αρχικώς, έχει πατρωνυμική ρίζα που προέρχεται από το προσωπικό όνομα του πατέρα, πρώτου κατόχου του ονόματος. Σ’ αυτό το παράδειγμα, το επώνυμο προέρχεται από το όνομα Nobile, δηλαδή από τον προσδιορισμό «nobile», που σημαίνει «ευγενής», «έξοχος» ή «ένδοξος». Κατά τον μεσαίωνα, οι γονείς συχνά ονόμαζαν τα παιδιά τους με ονόματα αγίων ή βιβλικών προσώπων. Οπωσδήποτε μερικά προσωπικά ονόματα αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των γονέων για ορισμένες δεξιότητες που θα ανέπτυσσε το παιδί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το όνομα Nobile δινόταν σε ένα παιδί ως αντανάκλαση της ελπίδας των γονέων ότι θα γίνει «ευγενής» και «έξοχος». Οπότε το επώνυμο «Nobile» σημαίνει «γιος ή απόγονος των Nobile».

Εναλλακτικώς, το επώνυμο μπορεί να έχει «χαϊδευτική» ρίζα, προερχόμενη από το «παρατσούκλι» που είχε αποδοθεί στον πρόγονο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το επώνυμο προέρχεται από τον όρο «nobile», του οποίου η σημασία αναπτύχθηκε προηγουμένως.

Το χαϊδευτικό «nobile» αποδόθηκε σε κάποιον από ευγενική γενιά ή χαρακτήρα, σ’ ένα άτομο που με ευγενική ή βασιλική συμπεριφορά, ή, με ειρωνική έννοια, σε κάποιον υπερβολικά χαμηλής καταγωγής.

Ετσι, το επώνυμο Nobile επίσης σημαίνει «γιος ή απόγονος κάποιου με το χαϊδευτικό nobile». Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι επώνυμα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προέρχονται από την ίδια ρίζα, όπως φαίνεται από τα αγγλικά, σκοτσέζικα και γαλλικά επώνυμα Nobile.

Παραλλαγές του επωνύμου Nobile είναι τα Nobili και Nobilini. Αναφορές στο επώνυμο Nobile ή στις παραλλαγές του συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους αρκετών οικογενειών ευγενών που φέρουν το επώνυμο Nobili.

Αναφέρεται ότι ένας Goffredo Nobili εγκαταστάθηκε στη Σικελία το 1140.

Άρης Νόμπελης, Επικεφαλής NOBILE GROUP