Γύρω στο 1960 το περιοδικό Science (επιστήμη) δημοσίευσε ένα παράδοξο άρθρο με τίτλο: «Δευτέρα Παρουσία: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 μ.Χ.» Στο άρθρο αυτό προλεγόταν ότι ο πληθυσμός της Γης θα έφθανε στο άπειρο κατά το έτος 2026. Αυτό το εκπληκτικό συμπέρασμα ήταν αποτέλεσμα προσεκτικής ανάλυσης των πληθυσμιακών στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας για τις περασμένες χιλιετίες. Το άρθρο παρουσίαζε επίσης μια εξίσωση που επιτρέπει τον υπολογισμό του πληθυσμού για οποιοδήποτε έτος. Η περίεργη αυτή εξίσωση έχει ως εξής: Πληθυσμός= 1,79Χ10 εις την ενδεκάτη προς (2026, 87-t) εις την 0,99.

Αν και η «εξίσωση της Δευτέρας Παρουσίας», όπως την ονόμασε ο επινοητής της φον Φαίρστερ, επαληθεύεται εκπληκτικά από τα στοιχεία για τον ανθρώπινο πληθυσμό στις παλιότερες εποχές του πλανήτη μας, υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε να προείπει με ακρίβεια τον πληθυσμό των μελλοντικών χρόνων. Έτσι, μια ομάδα επιστημόνων παρακολούθησε την εξίσωση αυτή από το 1960 ως τις μέρες μας.

Για το 1975 οι προρρήσεις των άλλων μελλοντολόγων που έγιναν την ίδια χρονιά με τον φον Φαίρστερ προσδιόριζαν τον πληθυσμό σε 3-3,5 δισεκατομμύρια αλλά η εξίσωση της Δευτέρας Παρουσίας που έδινε 3,65 δισεκατομμύρια ήταν πιο κοντά στην αλήθεια. Πράγματι, το 1975 η ανθρωπότητα είχε φθάσει στα 3,97 δισεκατομμύρια.

Από το 1960 και δώθε η κοινή γνώμη πιστεύει ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού έχει μειωθεί σημαντικά και πολλοί συγγραφείς διακήρυτταν ότι ο πληθυσμός της Γης βρίσκεται υπό έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά το Γραφείο Πληθυσμιακής Ενημέρωσης ανέφερε ότι το 1980 οι άνθρωποι ήταν 4,414 δισεκατομμύρια, δηλαδή είχε ξεπεραστεί η πρόβλεψη του φον Φαίρστερ, ο οποίος έδινε το νούμερο των 3,969 δισεκατομμυρίων.

Από το 1980 ο διεθνής Τύπος συνεχώς μας μιλάει για την επιτυχία των προσπαθειών οικογενειακού προγραμματισμού στην Κίνα και αλλού. Κι όμως στα μέσα του 1987 το Γραφείο Πληθυσμιακής Ενημέρωσης μας αποκάλυψε ότι ο πληθυσμός ανερχόταν στα 5.026 δισεκατομμύρια. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 1986 ξεπεράσαμε τα 5 δισεκατομμύρια, ενώ η εξίσωση της Δευτέρας Παρουσίας προέβλεπε να φθάσουμε αυτό το νούμερο το 1989! Αυτό σημαίνει ότι η διαβολική αυτή εξίσωση μέχρι τώρα όχι μόνο είναι αληθινή, αλλά και ότι δεν αποδίδει ακριβώς την πληθυσμιακή έκρηξη και ακόμα ότι το κρίσιμο σημείο του «άπειρου» πληθυσμού πλησιάζει πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι αναμενόταν.