Πριν μερικές Παρασκευές η ημερομηνία ήταν  12022021

Τι σημαίνει Καρκινική ( η παλίνδρομη) γραφή;

Λέξη, φράση, αριθμός ή άλλη ακολουθία συμβόλων η μονάδων που διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Π.χ. τα ονόματα “ΑΝΝΑ” ή “ΣΑΒΒΑΣ” αλλά και πόλεις όπως “ΣΕΡΡΕΣ” είναι καρκινικές.

Όπως και η λέξη “άλλα” ή “αλλά”. Η γνωστότερη καρκινική επιγραφή είναι η:

“Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν”

(σε ελεύθερη μετάφραση στα νέα ελληνικά: πλύνε τις αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο) η οποία χαρασσόταν συχνά σε πηγές.

Παρόμοιες επιγραφές είναι οι:

“Νοσώ. Σύ ος η ίαμα, Ιησού, σώσον”

“Νόμον, ο κοινός, έχε σον οικονόμον”

“Σος ειμί, τίμιε, σός”

“Σοφά ται και μη, γη μια και τάφος”

Πολλοί τέτοιοι στίχοι έχουν γραφτεί από Βυζαντινούς, ανάμεσά τους και ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός, αλλά και από Λατίνους μοναχούς. Οι Ρωμαίοι είχαν επίσης γράψει καρκινικές επιγραφές με παράδειγμα την:

“In girum imus nocte et consumimur igni”

(Μπαίνουμε στη νύχτα και μας καταναλώνει η φωτιά – αναφερόμενο σε έντομα που πέφτουν στη φλόγα, τη νύχτα).

Ο χαρακτηρισμός “καρκινική επιγραφή” προέρχεται από την κίνηση του “καρκίνου” (κάβουρα), ο οποίος κινείται πλαγίως, και προκειμένου να προχωρήσει μπροστά πηγαίνει δεξιά-αριστερά-δεξιά-αριστερά. Διαβάζοντας μια καρκινική επιγραφή, το βλέμμα μας πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά και μετά από τα δεξιά προς τα αριστερά, όπως δηλαδή θα κινείτο αν παρακολουθούσε έναν κάβουρα (καρκίνο) να προχωρά. Εξ ου και “καρκινική” επιγραφή.

Στις ευρωπαϊκές γλώσσες, για τον χαρακτηρισμό των καρκινικών επιγραφών χρησιμοποιείται η λέξη “παλίνδρομοι“.

Συνέπεσε  φέτος με την Κινεζική Πρωτοχρονιά  12.02.2021…….. του 4719 κινεζικού χρόνου.

Κωνσταντίνος Γλύστρας