Εχω ένα παλιό λεξικό από τα μέσα του 19ου αιώνα. Λογικά δεν πρέπει να πιάνει μια μεγάλη τιμή;

Όχι απαραίτητα. Κυκλοφορούν στην αγορά πολύ παλιότερα βιβλία, του 18ου, του 17ου, του 16ου αιώνα και πιο παλιά ακόμη! Εκτός όμως από την παλαιότητα, σημαντικό ρόλο παίζει η κατάσταση του βιβλίου (ποιος να το αγοράσει χωρίς εξώφυλλο;), εάν είναι η πρώτη έκδοση, το τιράζ αυτής της σειράς αλλά και η ζήτηση γενικότερα στην αγορά. Βιβλία λογίων του διαφωτισμού, ταξιδιωτικά ή περιηγητικά έχουν σήμερα σημαντική αξία αλλά όλα αυτά αλλάζουν…