Συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις αλλά και την αγάπη της λογοπεδικού για τα παιδιά στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την πρόληψη δευτερογενών κοινωνικών, συναισθηματικών και εκπαιδευτικών δυσκολιών.

Τι εννοούμε με τον όρο λογοθεραπεία:

Λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη της παθολογίας της επικοινωνίας και ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, και έρευνα των διαταραχών επικοινωνίας, των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Ποιος είναι ο ρόλος του λογοπεδικού:

Ο λογοπεδικός είναι ένας επαγγελματίας επιστημονικά εκπαιδευμένος να ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής του προφορικού ή γραπτού λόγου). Στόχος του να δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης – θεραπείας, αποκατάστασης και έρευνας των διαταραχών αυτών.

Επίσης, συνεργάζεται με άλλους ειδικούς (γιατρούς, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.) όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Με τα Μάτια ενός Λογοπεδικού:

Συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις αλλά και την αγάπη της λογοπεδικού για τα παιδιά στόχος είναι η έγκαιρη παρέμβαση ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την πρόληψη δευτερογενών κοινωνικών, συναισθηματικών και εκπαιδευτικών δυσκολιών.

Δεχόμαστε κάθε παθολογία στην επικοινωνία και προσαρμοζόμαστε σ’ αυτήν με κύριο μέλημά μας να την βελτιώσουμε ή να την αποκαταστήσουμε (ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του προβλήματος).

Η παρέμβαση του λογοπεδικού έχει ως βασικό στόχο να βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού και τις σχέσεις με τον εαυτό του και γύρω του.

Οι διαταραχές του λόγου πρέπει να διορθώνονται κατά κανόνα μέχρι τον έκτο χρόνο. Το παιδί μπαίνοντας στο σχολείο πρέπει να μιλάει σωστά ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα. Προσοχή, πολλές φορές η ανειδίκευτη προσπάθεια από τους γονείς προκειμένου να βοηθήσουν όχι μόνο δεν διορθώνει αλλά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα και τον ψυχικό τραυματισμό του παιδιού.

Οι διαταραχές επικοινωνίας όσον αφορά τα παιδιά αναφέρονται ως εξής:

Εξελικτικές Φωνολογικές Διαταραχές

Το παιδί που σε σχέση με την ηλικία του έχει ανοργάνωτο φωνολογικό σύστημα και απλοποιεί με τρόπο συστηματικό την ομιλία του με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητό ή να μιλά όπως συχνά αναφέρουν οι γονείς μωρουδίστικα.

Εξελικτικές Γλωσσικές Διαταραχές

Το παιδί που σε σχέση με την ηλικία του όταν μιλά δεν έχει πλούσιο λεξιλόγιο ή/και δεν συντάσσει σωστά ή/και κάνει γραμματικά ή/και μορφολογικά λάθη ή/και σαν ακροατής δεν κατανοεί λεξιλόγιο, έννοιες ή/και συντακτικές δομές ή/και γραμματικά στοιχεία ή/και δεν έχει ανεπτυγμένο εσωτερικό λόγο ανάλογο της ηλικίας του.

Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές

1) Δυσαρθρία: αρθρωτική δυσκολία εξαιτίας νευρολογικής ή μυϊκής βλάβης

2) Δυσπραξία: δυσκολία που επηρεάζει την ακρίβεια και τον προγραμματισμό των αρθρωτικών κινήσεων (απουσία νευρολογικής ή μυϊκής βλάβης).

Τραυλισμός:

Το παιδί που για παράδειγμα μπλοκάρει ή επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει ήχους ή συλλαβές μιας λέξης και αναπτύσσει συμπεριφορές αποφυγής.

Αρθρωτικές Διαταραχές λόγω ανατομικών ανωμαλιών:

Σχιστίες χείλους ή/και υπερώας ή άλλα σύνδρομα.

Διαταραχές Φωνής:

Διακρίνονται σε λειτουργικές (π.χ. one of dysphonia) και ψυχογενείς (εφηβοφωνία).

Διαταραχές του Γραπτού Λόγου:

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία).

Πραγματολογικές Διαταραχές:

Διαταραχές στη χρήση της γλώσσας (π.χ. στις περιπτώσεις αυτισμού, συνδρόμων, νοητικών ή εξελεκτικών καθυστερήσεων).

Νοητική Υστέρηση

Διαταραχές Κατάποσης

Διάφορα σύνδρομα (π.χ. Down) και άλλες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. εγκεφαλική παράλυση) προκαλούν διαταραχές επικοινωνίας.

Είναι καλό ν’ αναφερθεί πως η ευχάριστη οικογενειακή ατμόσφαιρα, η καθαρή, η σωστή ομιλία των γονέων και των υπόλοιπων ενηλίκων με τους οποίους συναναστρέφεται το παιδί βοηθούν τη διαμόρφωση σκέψης και έκφρασης. Αν εντοπίζετε στο παιδί σας στοιχεία από τις παραπάνω διαταραχές καλό είναι ν’ αναφερθείτε σ’ έναν ειδικό διότι η ανεπαρκής φροντίδα των γονιών για την ανάπτυξη της ομιλίας των παιδιών τους αποτελεί αιτία γλωσσικής και πνευματικής καθυστέρησης. Η διάγνωση των διαταραχών λόγου πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Η πιο κατάλληλη ηλικία για την αγωγή του λόγου είναι η προσχολική ηλικία, αρχίζοντας από το τέταρτο έτος, όπου το παιδί είναι πλέον συνεργάσιμο.

Η συνεργασία των γονιών με τον λογοπεδικό, σε όλες τις περιπτώσεις διαταραχών λόγου είναι απαραίτητη και θα βάλει σε νέα και επιστημονική βάση την προσπάθεια των γονιών.

ΣΕΡΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ