Μετά το γάμο περιμένουμε όλοι μια ζωή όμορφη, ήρεμη, γλυκιά,  παραμυθένια. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το παραμύθι δεν τελειώνει με το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά με το έζησαν μέχρι κάποια στιγμή καλά και μετά ήρθαν τα δικαστήρια !

Τότε μένει ένα δρόμος, αυτός του διαζυγίου. Αυτός ο δρόμος έχει συνήθως δύο εναλλακτικές διαδρομές. Την απλή, γρήγορη, εύκολη και λιγότερο ψυχοφθόρα διαδρομή  του συναινετικού διαζυγίου και την άλλη την δύσκολη, την χρονοβόρα, την κοπιαστική και την στενάχωρη διαδρομή του διαζυγίου με αντιδικία.

Τα μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται όταν εκτός από τις καρδιές μας πρέπει να χωρίσουμε περιουσίες, να τακτοποιήσουμε κοινά δάνεια, οφειλές, και κάρτες,  να ορίσουμε την διατροφή των παιδιών, την επικοινωνία του γονέα που δεν μένει μαζί με τα παιδιά και πολλά -πολλά ακόμη θέματα  που όταν ξεκινά ένα ζευγάρι την κοινή του πορεία δεν έχει διανοηθεί πως μπορεί να προκύψουν. Συνήθως,  πριν το γάμο όλοι σκέφτονται πως η αγάπη θα μείνει αιώνια και θα νικήσει όλους τους δαίμονες !

Ας δούμε σήμερα  λοιπόν την διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου.

Αρχικά, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου περιγράφεται στις διατάξεις του  Ν. 4509/2017, και, σε γενικές γραμμές, από την στιγμή που το ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει και έχει καταλήξει σε κοινή συμφωνία για όλα τα θέματα που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται το διαζύγιο μετά την παρέλευση 10 ημερών από την επικύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού περί λύσεως του γάμου τους.

Έναρξη της νέας διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους και σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων η συμπερίληψη στο έγγραφο αυτό της κοινής τους συμφωνίας περί της επιμέλειας των παιδιών και της διατροφής τους. Η συμφωνία αυτή υποβάλλεται στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του γάμου τους προκειμένου να λάβει γνήσιο της υπογραφής.

Η  παραπάνω έγγραφη κοινή συμφωνία των συζύγων υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο  που θα καταρτίσει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, είτε από τους ίδιους τους συζύγους είτε  από τους δικηγόρους αυτών, αν προηγουμένως δοθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο των δικηγόρων τους.

Για την, εν συνεχεία, κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου, θα πρέπει να προσκομιστούν στον συμβολαιογράφο, εκτός από την ως άνω έγγραφη συμφωνία, ληξιαρχική πράξη γάμου, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εκεί οι μέλλοντες πρώην σύζυγοι παρίστανται υποχρεωτικά μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους προκειμένου για την υπογραφή της σχετικής πράξης, ή αν δεν θέλουν- ως πολλές φορές συμβαίνει- να συναντήσουν ο ένας τον άλλο  δύναται να υπογράψει αντ’ αυτών ο δικηγόρος τους εφόσον του έχουν χορηγήσει σχετική εντολή   με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο γάμος όμως δεν λύνεται στο συμβολαιογραφείο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, ο γάμος λύνεται με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Εκεί τελειώνουν όλα. Πριν τελειώσουν όμως, αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, πρέπει να προσέλθουμε στον αρμόδιο Εισαγγελέα προκειμένου  να υποβάλουμε αίτηση για να δώσει εντολή στον αρμόδιο Μητροπολίτη να χορηγήσει το διαζευκτήριο. Και να μην ξεχάσουμε να λάβουμε πριν προσέλθουμε στην Μητρόπολη για το διαζευκτήριο να λάβουμε ένα παράβολο δημοσίου για λύση του γάμου !

Η παραπάνω διαδικασία τελειώνει με το έζησαν αυτοί καλά και χωρίς δικαστήρια. Γιατί σε επόμενο άρθρο μας θα διαβάσετε τι γίνεται όταν το παραμύθι του γάμου μπαίνει μέσα στις δικαστικές αίθουσες.

 

Πέννυ Μολφέτα

Δικηγόρος Αθηνών – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια