Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας καλωσορίζουν στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ResearchersBook. Το ResearchersBook είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης των ερευνητών από όλα τα επιστημονικά πεδία.

Η πλατφόρμα Researchers’ Book φιλοδοξεί να ενώσει Μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, Ερευνητές, Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Τελειόφοιτους και προπτυχιακούς φοιτητές σε μια κοινή προσπάθεια για παραγωγή και διάδοση της έρευνας.

Μπορείτε να αναδείξετε την έρευνα σας, να παρουσιάσετε τμήματα της ή ολόκληρη σε όλες τις επαφές, τις ομάδες τις σελίδες σας, σε πρόσωπα και σε φορείς, οι οποίοι μοιράζονται κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα ή μπορούν να σας κάνουν υποδείξεις, διορθώσεις, παρατηρήσεις υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας, να την παρουσιάσετε σε ένα ευρύ κοινό, να βρείτε επιστημονικούς συνεργάτες, μέντορες, πηγές χρηματοδότησης.

Τι μπορώ να πετύχω στην πλατφόρμα Researchers’ Book;

  • Κοινό, που είναι πρόθυμο να μελετήσει, να διορθώσει, να κοινοποιήσει, να αναπτύξει την έρευνα σας με παρατηρήσεις και καλοπροαίρετες υποδείξεις
  • Προτάσεις μεθοδολογικών εργαλείων και θεωρητικών πηγών
  • Βοήθεια στην ανάλυση των ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων
  • Συνεργασίες και πηγές χρηματοδότησης
  • Δημιουργία ομάδων κοινών ενδιαφερόντων
  • Γνωριμία με άλλους ερευνητές
  • Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις

Η πλατφόρμα είναι προϊόν συνεργασίας των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων.

Εγγραφείτε τώρα

https://researchersbook.gr

Πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά στο

2251036580, 2251036520 και 2251045006

 

Ευστράτιος Παπάνης
Μόνιμος Επικούρος Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας