Κρατικό Λεξικό

Χαρισμένο στον νεοέλληνα για να το συμπληρώσει αναλόγως με τη φαντασία του.

Υπό του ζωγράφου και σκωπτικού Σταυριανού Κατσιρέα, γνωρίζοντος απταίστως την ελληνικήν, παλαιάν και νεοτέραν, καθώς και τα τεκταινόμενα στον ελληνικόν χώρον επί μίαν εβδομηκονταετίαν και πλέον.

Περατώσας τας εγκυκλίους σπουδάς του εις τα παλαιά πρώην καταστήματα της πλατείας Δούρου Χαλανδρίου, διατηρεί έκτοτε τόσον τον κονδυλοφόρον του όσον και το πινέλο του, καυτηριάζων τα κακώς κείμενα εν Ελλάδι και φλυαρών μηνιαίως και ανελλιπώς εις την «Φλυαρίαν*».

*Τοπική εφημερίδα του Χαλανδρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΩ: Κάτω του μηδενός την ελληνική διοίκηση
ΒΑΘΟΜΕΤΡΗΣΗ: Καθήκον του υπουργείου Οικονομικών
ΒΑΘΥΜΕΤΡΟ: Εργαλείο οικονομικής κολονοσκόπησης
ΒΑΚΤΗΡΙΑ: Τρίτο πόδι ηλικιωμένων
ΒΑΛΙΤΣΑ: Μεταφορικό μέσο δισεκατομμυρίων
ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ: Καλύτερο του ουκρανελαίου
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΕΙΑ: Εξαγωγική επιχείρηση Ζωνιανών
ΒΑΝΙΛΙΑ: Κοινώς υποβρύχιο
ΒΑΠΤΙΖΩ: Μέθοδος ονομασίας προϊόντων
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟΣ: Της βοσκοπούλας και πολλών πολιτικών ΝΟΝΩΝ
ΒΑΡΒΑΤΙΛΑ: Οσμή πολλών πολιτικών ευγενών ανδρών
ΒΑΡΗΚΟΪΑ: Υπουργική πάθηση
ΒΑΡΟΝΟΣ: Ο κτυπών τους βαρβάρους
ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΗΣ: Πολιτικός αχόρταγος άρπαγας
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ: Πρωθυπουργικός λόγος γραμμένος από άλλον
ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ: Και συ, λαέ βασανισμένε… Γιατί πεθάνανε μόνο οι ποιητές;
ΒΑΣΙΛΕΥΩ: Δύω, ανήκωμεν εις την Δύσην
ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Η γκόμενα του Αλή Πασά
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Νυκτερινός τίτλος
ΒΑΣΚΑΝΙΑ: Κρατική κατάντια

Συνεχίζεται

ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ