Όροι – Προϋποθέσεις

Την ιστοσελίδα nobile.gr διαχειρίζεται ο όμιλος NOBILE GROUP, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεχτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας nobile.gr συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων. Όποιος χρήστης διαφωνεί δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί την εν λόγω ηλεκτρονική σελίδα. Οι διαχειριστές τής nobile.gr δύνανται να προβαίνουν στην τροποποίηση των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τις όποιες αλλαγές μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Η ιστοσελίδα nobile.gr χρησιμοποιείται ως έχει και δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αλλάξει το περιεχόμενό της. Το τελευταίο περιλαμβάνει σύννομες πληροφορίες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τους διαχειριστές να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμιά περίπτωση την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ δεν ευθύνεται για τυχόν «ιούς» ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης, πληροφορίες που δίνονται από τη nobile.gr δεν σημαίνουν, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στους χρήστες να αξιοποιήσουν το υλικό που τους προσφέρεται και να πράξουν αναλόγως.

Μέσω της ιστοσελίδας nobile.gr υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε άλλον υπερσύνδεσμο (link) ή άλλη ιστοσελίδα, για το περιεχόμενο των οποίων ο ιστότοπός μας ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στους όρους των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτονται για την ενημέρωσή τους.

Η nobile.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (ποινικής ή αστικής) φύσεως ούτε για τυχόν ζημία που συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων και διαφυγόντων, από επισκέπτες της σελίδας μας από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η σελίδα nobile.gr αξιοποιεί στο μέτρο του δυνατού τις γνώσεις των επιλεγμένων συνεργατών της, προκειμένου να σας βοηθήσει σε πολλά και ποικίλα πεδία. Το πεδίο «αγγελίες-προσφορές» δεν έχει σκοπό να σας προτρέψει σε οποιαδήποτε αγορά, αλλά απλώς να σας ενημερώσει για κάποια αντικείμενα που θεωρούνται από εμάς ως χαμηλής τιμής, ανεξαρτήτως του εμπόρου ή ιδιώτη που τα πουλάει.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας nobile.gr, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα video, τα γραφικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και είναι παράνομη η αντιγραφή τους, η πώλησή τους, η αποθήκευση και το «κατέβασμα» οποιασδήποτε σελίδας.

Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να κάνουν σχόλια, αρκεί αυτά να μην είναι υβριστικά ή ρατσιστικού ή άλλου προσβλητικού περιεχομένου για θρησκείες, πολιτικές ιδεολογίες, σεξουαλικές προτιμήσεις κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση αλλά και όταν είναι γραμμένα σε greeklish τα σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους ελληνικούς νόμους, τις Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα του ευρωπαϊκού δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 (GDPR)

Ποια δεδομένα συλλέγονται από τον χρήστη και για ποιο λόγο;

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του ο χρήστης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει ότι επιθυμεί επικοινωνία με την ιστοσελίδα τους διαχειριστές και τον ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά και ουσιαστικά για την ολοκλήρωση της «επικοινωνίας – συνεργασίας».

Το nobile.gr  θα προβεί, σε κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων (ή μη) μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών κτλ. και διατηρεί ξεκάθαρα το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών των μέσων για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας και της παροχής της υπηρεσίας..

Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για όσο διάστημα θα υπάρχει σχέση συνεργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και έγγραφη μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σχέση αυτή διακοπεί ή απλά λήξει μετά την παροχή της υπηρεσίας, το nobile.gr έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει για κάθε νόμιμο σκοπό όπως αποστολή Ενημερωτικού για Νέες Υπηρεσίες, Άρθρα κτλ, εκτός και εάν ο χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή των στοιχείων του.

Τα δικαιώματα του χρήστη

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης
 • διόρθωσης
 • διαγραφής
 • περιορισμού της επεξεργασίας
 • φορητότητας

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον χρήστη, με την αποστολή e-mail στο [email protected] nobile.gr.

Εφόσον ο χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, το nobile.gr. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του χρήστη της εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Διακοπή διατήρησης δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε λήξη της συνεργασίας του χρήστη και σε μη παροχή υπηρεσιών.

Μέτρα Ασφαλείας

Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαβίβαση των δεδομένων

Το nobile.gr., δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των Δεδομένων σας με σκοπό:

 • να προωθήσει την τρέχουσα υπηρεσία καθώς και οποιαδήποτε νέα υπηρεσία ή προϊόν
 • να βελτιστοποιήσει την παρούσα ιστοσελίδα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Το nobile.gr.  δεν δίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Συνεπώς δεν δίνονται δεδομένα του χρήστη σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό όπως για παράδειγμα εμπορικούς και άλλους σκοπούς.

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, το nobile.gr. δε θα διαθέσει, πουλήσει, ενοικιάσει, διαρρεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτους.

Απορίες περί δεδομένων και διαδικασιών

Για οποιοδήποτε απορία – διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην nobile.gr, email: [email protected] nobile.gr

Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Τι είναι τα  Cookies και γιατί χρησιμοποιούνται;

Η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διαφημίσεις, η ανταλλαγή e-mail, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις με τυχόν εφαρμογές, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν σε κάποιον να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ.π. Με την χρήση των cookies δεν δίνεται πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Τα cookies δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να «θυμάται» πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για την αναζήτηση και την πλοήγησή του.

Τα τεχνικά cookies έχουν μεγάλη σημασία στη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας κι επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν καθορίζουν μονοσήμαντα την ταυτότητά του χρήστη. Χωρίς τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί (Chrome, Opera, Firefox κτλ).

Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link: http://www.allaboutcookies.org/

Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της εμπειρίας και επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τον εντοπίζουν  αλλά και πως χρησιμοποιούν τον χρησιμοποιούν.

Η Google Analytics καταγράφει δεδομένα για το χρήστη όπως: η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το browser περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί  το χρήστη μονοσήμαντα / προσωπικά. Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας ταυτοποίηση, αλλά η Google Analytics δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.

Η GA χρησιμοποιεί, και αυτή, cookies. Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Ενδέχεται πέρα από το GA να χρησιμοποιείται και η εφαρμογή του Google Adwords. Έτσι ο κώδικας καταγραφής της συμπεριφοράς και της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη βοηθά στη μέτρηση της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και για την εξατομικευμένη παροχή του περιεχομένου τους. (Πολιτική Απορρήτου Google)

Ασφάλεια και Πρωτόκολλο SSL (το γνωστό https://)

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL και συγκεκριμένα το Let’s Encrypt Authority X3. Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με το SSL: https://el.wikipedia.org/wiki/SSL καθώς και την πολιτική απορρήτου του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου εδώ.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Προς το παρόν δεν εφαρμόζεται κάποια καμπάνια email marketing ή καμπάνια αποστολής ενημερωτικών δελτίων, αλλά το nobile.gr. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για κάθε νόμιμη ενέργεια προβολής και προώθησης των υπηρεσιών της.

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη πλοήγηση στον ιστότοπο.

 1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 • Φόρμες συμπλήρωσης – επικοινωνίας με την εταιρεία μας. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail κτλ. Αν επικοινωνήσετε με την nobile.gr  χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο πέραν της ίδιας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται.
 • Με την αποστολή e-mail. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας  και πληροφορίες που θα παρέχετε εσείς.
 • Με την κοινοποίηση (share) και Like στο Facebook, περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
 • Υπηρεσία Newsletter.
 • Google Analytics – Facebook Pixel

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία.

Με τη συμμετοχή του – αποδοχή κάποιας, από τις παραπάνω, μορφές «επικοινωνίας», αποδέχεστε αυτομάτως τις ρητές δηλώσεις μας σε αυτό το κείμενο.

 1. Links σε τρίτους

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει links προς άλλες ιστοσελίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών καθώς και την ασφάλεια και προστασία δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

 1. Youtube

Η ιστοσελίδα, ενδέχεται να, χρησιμοποιεί περιεχόμενο από το YouTube, τα οποίο είναι προϊόν της Google (YouTube: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας και σε σελίδα που έχει αυτό το περιεχόμενο, υπάρχει μια σύνδεση – επικοινωνία με τους διακομιστές του YouTube και ενημερώνεται για το «περιεχόμενο» που επισκεφθήκατε.

Τη στιγμή της επίσκεψης σας, εάν τυγχάνει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube κάνει συσχέτιση της συμπεριφοράς σας απευθείας με τον προσωπικό σας λογαριασμό. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να κάνει την ιστοσελίδα μας εύχρηστη, ελκυστική, κατανοητή. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές του YouTube στο https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των παραπάνω δηλώσεων, αυτές θα αναρτηθούν στον παρόντα σύνδεσμο και θα αναφέρεται με ξεκάθαρο τρόπο το πότε έγιναν οι αλλαγές αυτές.

Δε θα ενημερωθεί προσωπικά ο χρήστης – χρήστης για τις αλλαγές αυτές και ο ίδιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωσή του κατά την επίσκεψη του στην παρούσα ιστοσελίδα.

Έκδοση Πολιτικής Απορρήτου: PPT.V1.1 (19-03-2020)