Ενδιαφέρομαι να πουλήσω κάποιες εγκυκλοπαίδειες. Μπορεί να πουληθούν ακριβά;

Δεν είναι ψέματα πως το διαδίκτυο «σκότωσε» τις εγκυκλοπαίδειες, αφού εκεί πλέον με μια εύκολη αναζήτηση βρίσκεις τα πάντα. Ωστόσο υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες που αγοράζονται από συλλέκτες, όπως του «Δρανδάκη» και του «Ηλίου».