Η ιστοσελίδα nobile.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο πάντοτε τρόπο (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των ατόμων τόσο ως προς τον σκοπό συλλογής όσο και προς τα δικαιώματά τους. Η γνωστοποίηση στα υποκείμενα του σκοπού συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς ιδιαιτέρως σημαντική. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, να την ορίσουν ή και να την αποφύγουν. Επομένως τα άτομα έχουν την ευχέρεια να συναινέσουν στην επεξεργασία ή ακόμη και να άρουν τη συναίνεσή τους. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίον έχουν συλλεχθεί. Αυτός ο σκοπός είναι η ενημέρωση των χρηστών για προσφορές, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο Ομιλος.

Ο τελευταίος έχει λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι απαραίτητο να την έχουν. Η ιστοσελίδα μας δύναται όπως έχει αναφερθεί να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες. Δεν φέρουμε όμως ευθύνη για τη διαρροή προσωπικών στοιχείων που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.