Αποθανέτω...

Αποθανέτω η ψυχή μου για το άλλο φύλο