ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ;

Το ατύχημα του Τσερνόμπιλ (σήμερα ανήκει στην Ουκρανία) που συνέβη στις 26 Απριλίου του 1986, στον Πυρηνικό Αντιδραστήρα Παραγωγής Ενέργειας Νο 4, οφειλόταν σε μη ασφαλή, για λόγους οικονομίας, κατασκευή της σειράς των αντιδραστήρων αυτών. Όπως έγραψαν τότε ξένα επιστημονικά περιοδικά ήταν «σαν ανοιχτές κατσαρόλες»! Οι αντίστοιχοι πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος π.χ. στη Γερμανία, είναι σχεδιασμένοι έτσι που, αν πέσει επάνω τους υπερηχητικό αεροπλάνο, δεν θα πάθουν το παραμικρό! Το ατύχημα αυτό στοίχισε τη ζωή και προκάλεσε καρκίνο σε αδιευκρίνιστο αριθμό ανθρώπων, ενώ οι ζημίες στο περιβάλλον της Ουκρανίας αλλά και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι ανυπολόγιστες.

Ο Πυρηνικός Αντιδραστήρας του «Δημοκρίτου» είναι ερευνητικός, όχι παραγωγής ενέργειας. Εχει ισχύ 5MW, ενώ του Τσερνόμπιλ είχε ισχύ 200πλάσια!

Το κτήριο του αντιδραστήρα του «Δημοκρίτου», σημειωτέον, σχεδίασαν και εκτέλεσαν Ελληνες μηχανικοί. Δεν έχει ανοίγματα (παράθυρα). Οι τοίχοι του είναι ογκώδεις, φτιαγμένοι με ειδικό τσιμέντο, που δεν διαπερνούν τα ραδιενεργά σωματίδια. Η θύρα εισόδου οδηγεί σε θάλαμο αποσυμπίεσης, γιατί μέσα στον χώρο του αντιδραστήρα η πίεση είναι χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική. Ετσι, σε περίπτωση ατυχήματος, υλικά απ’ έξω θα μπουν μέσα και όχι το αντίστροφο. Ειδικοί επιστήμονες παρακολουθούν τον σχεδιασμό και όλη την πορεία της εκτέλεσης των πειραμάτων που ενέχουν κινδύνους ρύπανσης από ραδιενέργεια. Φυσικά, όλοι οι εργαζόμενοι φέρουν ειδικά «δοσίμετρα» που μετρούν συνεχώς τη ραδιενέργεια που δέχονται οι εργαζόμενοι εκεί και φροντίζουν να είναι πάντοτε μέσα στα διεθνώς παραδεκτά όρια.

Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα: Μπορεί ο «Δημόκριτος» να προκαλέσει ατύχημα όπως του Τσερνόμπιλ είναι με βεβαιότητα ΟΧΙ!

 

Δασοπούλου – Νόμπελη Αικατερίνη – Φιλιώ

Πυρηνική Χημικός