Τα βράδια του Ιούλη

καρφιά σε άδειο σπίτι

δωμάτια χωρίς έπιπλα

φεγγάρια στο πάτωμα

λιωμένα προφυλακτικά.

 

Και στο καλάθι χαρτιά

ποτισμένα με Ποίηση.

 

Γιώργος Γκανέλης

(ανέκδοτο)