Η πώληση των γυναικών της Χίου στα σκλαβοπάζαρα μετά τη σφαγή.

«Πούλαγαν τις 12χρονες όπως τα ζώα, για τρεις λίρες το κεφάλι». Γράφει η Δήμητρα Καρδακάρη «Αλλά οι Χιώτισσες ήταν τόσο πολλές που τις πουλούσαν... Διαβάστε τη συνέχεια...