Κρατικό Λεξικό

Χαρισμένο στον νεοέλληνα για να το συμπληρώσει αναλόγως με τη φαντασία του.

Υπό του ζωγράφου και σκωπτικού Σταυριανού Κατσιρέα, γνωρίζοντος απταίστως την ελληνικήν, παλαιάν και νεοτέραν, καθώς και τα τεκταινόμενα στον ελληνικόν χώρον επί μίαν εβδομηκονταετίαν και πλέον.

Περατώσας τας εγκυκλίους σπουδάς του εις τα παλαιά πρώην καταστήματα της πλατείας Δούρου Χαλανδρίου, διατηρεί έκτοτε τόσον τον κονδυλοφόρον του όσον και το πινέλο του, καυτηριάζων τα κακώς κείμενα εν Ελλάδι και φλυαρών μηνιαίως και ανελλιπώς εις την «Φλυαρίαν*».

*Τοπική εφημερίδα του Χαλανδρίου

ΒΑΤΕΡΛΟ: Η τελευταία μάχη στο Δρομοκαϊτειο
ΒΑΦΤΙΖΩ: Ονομασία νοθευμένων προϊόντων
ΒΔΕΛΛΑ: Προγαμιαία σχέση γυναικός, ίδε αβδέλλα
ΒΔΕΛΥΡΑ: Πολλά υποκείμενα ανάμεσά μας
ΒΔΟΜΑΔΑ: Χρηματικό όριο συντάξεως
ΒΕΒΑΙΟΣ: Ξεγελασμένος
ΒΕΒΑΙΩΣΗ: Λεπτομέρεια χαρτοβασιλείου
ΒΕΒΗΛΩΣΗ: Μοναστηριοπέδων
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ: Αγγελοπούλιες εκδηλώσεις
ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ: Εξέταση προστάτου
ΒΕΝΖΙΝΗ: Υγρό δραχμοβόρον
ΒΕΡΑ: Ισόβιος χαλκάς
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Καρδιακό ντόπινγκ
ΒΗΧΑΣ: Πρέπει να κοπεί σε μερικούς
ΒΙΑΣΜΟΣ: Απόλαυση με το ζόρι
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ: Απόρων κορασίδων
ΒΙΒΛΙΟ: Το «HOMO NEOHELLENICOUS»
ΒΙΔΑ: Αριστερόστροφη
ΒΙΛΑ: Εξοχικό σπιτάκι πολιτικού
ΒΙΝΥΛΙΟ: Μελωδικός δίσκος

Συνεχίζεται

ΚΑΤΣΙΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ