Να μείνει μεταξύ μας

Να μείνει μεταξύ μας… Συμβουλές και Χρήσιμα άρθρα

Σημαντική μείωση του καπνίσματος στην Ελλάδα – Λιγοστεύουν οι νέοι καπνιστές

Σημαντική μείωση του καπνίσματος είχαμε στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα στους νέους καπνιστές (16 με 24 χρόνων), σε ποσοστό 52,4%! ... Διαβάστε τη συνέχεια...

Ψηφιακό συνέδριο με θέμα την Επιχειρηματικότητα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Επιχειρησιακή Συμβουλευτική-Coaching

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και το Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και ... Διαβάστε τη συνέχεια...

Α.1053/2021-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Με  την  Α. 1053/12.3.2021 του   Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 994/12.2.2021 τεύχος Β)'με θέμα "Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.11... Διαβάστε τη συνέχεια...

Πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα και τα παράγωγά του

Τα «Πρότυπα Ποιότητας και Ασφάλειας» για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την διανομή του αίματος και των παραγώγων του είν... Διαβάστε τη συνέχεια...